info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
گنجینه نکات مهم

حقوقی

نویسنده: نرجس میرزامحمدی، وکیل پایه یک دادگستری
نکات دستور موقت (3)
1- در جایی که موضوع دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه صالح در دعوای اصلی است، درخواست به دادگاهی تقدیم می شود که موضوع دستور موقت در حوزه آن دادگاه قرار دارد.

2- جهات و مصادیق دستور موقت:

الف)...

نویسنده: ملیکا شهبازی،کارشناس حقوق
داوری- جلسه نهم

عنوان:شروع داوری

نکته 1:

سوال:آیا زمانی که دادگاه طرف مقابل را برای داوری انتخاب می کند،داوری شروع می شود؟پاسخ:خیر

زیرا که داور هنوز قبولی خود را اعلام نکرده است.

آیا اگر داور قبولی خود را اعلام کرد،داوری شروع می شود؟در این جا فرضی...

نویسنده: فاطمه کمرخانی،کارآموز وکالت
نکاتی پیرامون چک - 4

روش دریافت وجه چک از طریق کیفری :

برای آنکه  دارنده بتواند از طریق کیفری وجه  آن را وصول نماید می بایست ظرف ۶ ماه وجه آنرا مطالبه نموده و گواهی عدم پرداخت گرفته باشد  و همچنین ظرف ۶ماه از تاریخ...

نویسنده: فاطمه کمرخانی،کارآموز وکالت
نکاتی پیرامون چک - 3

نکته ۴) طرق دریافت وجه چک :

الف) حقوقی

ب) کیفری

ج) اجرای  ثبت

دریافت وجه  چک از طریق حقوقی : چنانچه دارنده چک صیادی برای مطالبه وجه چک دادخواست دهد ، این دعوا نیازمند رسیدگی قضایی نیست و مستقیما به...

نویسنده: فاطمه کمرخانی،کارآموز وکالت
نکاتی پیرامون چک - 2

نکته ۳) وضعیت چک هایی که بابت تضمین یا حسن اجرای تعهدات صادر می‌شوند :

1. این چک وصف کیفری ندارد.

2. در صورتی که دارنده چنین چکی را به بانک ارائه‌ نماید بانک بدون توجه به تضمینی بودن چک، وجه...

نویسنده: فاطمه کمرخانی،کارآموز وکالت
نکاتی پیرامون چک -1

نکته ۱) چک داری یک سری مندرجات الزامی قانونی و شکلی و مندرجات اختیاری است .

از جمله مندرجات الزامی :

1. قید کلمه چک در روی برگه چک است

2. دستور پرداخت بی قید و شرط ( نمی‌توان با قید کلماتی پرداخت...

نویسنده: زهرا اکبری پویانی،کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
نکات ثبت- ۴
نکته اول _ چنانچه مالی بین چند نفر مشاع باشد و اذن اداره آن را در ضمن عقد لازم به یکی از شرکا داده باشند ،در

صورت فوت هر یک از شرکا اذن زایل می شود.

نکته دوم _ مستودع و...

نویسنده: زهرا اکبری پویانی،کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
نکات ثبت- ۳

نکته اول _ دعوای مخالف مندرجات سند رسمی  با بینه شرعی قابل اثبات است ولی با امارات قابل اثبات نیست.

 نکته دوم _ زمانی که معامله از طرف قیم صغار، نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع شود، برای...

نویسنده: مریم بهبودی/کارآموز وکالت
دعاوی استیجاری-2

مواردی که مطابق قانون روابط موجر و مستاجر 76 ، مستاجر میتواند از سرقفلی از موجر مطالبه کند :

1_ چنانچه  زمان انعقاد قرارداد اجاره ، وجهی تحت عنوان سرقفلی از مستاجر، اخذ نموده باشد ؛ در هنگام تخلیه مستاجر حق...

نویسنده: مریم بهبودی/کارآموز وکالت
دعاوی استیجاری

نکته اول :

چنانچه بین مالک و مستاجر قرارداد اجاره بصورت عادی تنظیم شده باشد و بعد از انقضای مدت اجاره مستاجر تخلیه نکند رسیدگی به این دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و قاضی در صورتی دستور تخلیه...

نویسنده: نفیسه سرمدی/کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
به نام خدا قرارداد پیمانکاری -2

نکته 1: کارفرما؛ شخص حقوقی است که عملیات موضوع پیمان را (بر اساس اسناد و مدارک پیمان) به پیمانکار واگذار می¬کند.

نکته 2:  پیمانکار؛ شخص حقوقی  یا حقیقی است که اجرای موضوع پیمان را (بر اساس اسناد و مدارک پیمان)...

نویسنده: نفیسه سرمدی/کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
قرارداد پیمانکاری

نکته 1) در موافقتنامه  مشخصات اصلی پیمان از قبیل ( مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان )  بیان    می شود.

نکته 2) در شرایط عمومی شرایط و قوانین حاکم بر پیمان تعیین می شود...