info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
گنجینه نکات مهم

حقوقی

نویسنده: زهرا ضیایی،کارآموز وکالت
حقوق مدنی پیشرفته

نکته ۱) در تعدد مطلوب اول باید تقصیر را ثابت کنید برای این کار ابتدا باید الزام کنید اگر متعهد موضوع تعهد را انجام نداد

بعد از آن می توان قرارداد را فسخ نمود.

نکته ۲) تعهد به فروش مال غیر...

نویسنده: ملیکا شهبازی،کارشناس حقوق
داوری -جلسه هشتم

 عنوان:جرح داور در داوری

نکته 1:آیا مورد جرح داور فقط برای داور طرف مقابل است،یعنی فقط می شود داور طرف مقابل را جرح کرد؟پاسخ:خیر.شما داوری که خودتان انتخاب کردید را نیز می توانید جرح کنید.به چه صورت می...

نویسنده: سارا شاهرخ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
نکته نویسی 3

دیوان عدالت اداری

نکته1-صدور وحدت رویه در دیوان زمانی است که ارای متناقضی از شعب صادر شده باشد و به در

خواست رییس دیوان در هیات های عمومی مطرح می شود و رای آن در قالب رای وحدت رویه است .

نکته2-ایجاد رای...

نویسنده: سارا شاهرخ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
نکته نویسی 2

دیوان عدالت اداری

نکته1-دیوان عدالت اداری دارای شعب بدوی و تجدید نظر می باشند که رییس دیوان رییس شعب اول دادگاه

تجدیدنظر دیوان نیز محسوب می شود .

نکته2-دیوان دارای هیات های عمومی و اختصاصی نیز می باشد که وظایف و اختیارات متفاوتی...

نویسنده: سارا شاهرخ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
نکته نویسی 1

قانون دیوان عدالت اداری

نکته 1 – صلاحیت دیوان عدالت اداری یک صلاحیت خاص است و هر کجا که بین دادگاه عمومی و دیوان

اختلاف باشد صلاحیت با دادگاه عمومی است ، زیرا دیوان یک مرجع اختصاصی است .

نکته 2-اولین قانون دیوان...

نویسنده: فاطمه نقدعلی زاده، وکیل پایه یک دادگستری
اعتراض شخص ثالث -3

ماده 422

اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل‌طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهاتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد...

نویسنده: فاطمه نقدعلی زاده، وکیل پایه یک دادگستری
اعتراض شخص ثالث -2

ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی

در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور...

نویسنده: فاطمه نقدعلی زاده، وکیل پایه یک دادگستری
اعتراض شخص ثالث -1

نکته اول

اعتراض شخص ثالث اولین راهکار و شاه‌کلید طلایی برای ورود به پرونده‌هایی که فکر می‌کنیم دادرسی در زمان خود به‌درستی انجام نشده و ما امکان را پیدا می‌کنیم که به‌واقع ورود کنیم به پرونده‌ای که رسیدگی در آن به‌درستی...

نویسنده: صاحبه نعمتی،کارشناس حقوق ارتباطات
بازرسی کار - 2

نکته یک.گزارش بازرسان در حدود وظیفه و اختیارات شان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.

نکته دو.بازرسان می توانند در جلسات مراجع حل اختلاف به عنوان مطلع حاضر شوند.

نکته سه.موارد ممنوعیت بازرسان و کارشناسان بهداشت1.بازرسان...

نویسنده: صاحبه نعمتی،کارشناس حقوق ارتباطات
بازرسی کار - 1

نکته یک.وظیفه اداره کل بازرسی اداره کار و اموراجتماعی: : 1.نظارت براجرای مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتی مربوط به كارهای سخت و زيان آور وخطرناك، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران...

نویسنده: صاحبه نعمتی،کارشناس حقوق ارتباطات
حفاظت فنی و بهداشت- 3

نکته یک.ماهیت تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی

 و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری ها،در کارگاه هایی ست که به تشخیص وزارت...

نویسنده: صاحبه نعمتی،کارشناس حقوق ارتباطات
حفاظت فنی و بهداشت کار- 2

نکته یک.کارفرما وظیفه دارد قبل از آنکه از ماشین ها،ادستگاه ها،ابزار و لوازم بهره برداری کند آن ها را توسط آزمایشگاه ها و مرکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی آزمایش کرده و مدارک آن را یک نسخه پیش...