info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
اخبار
خلاءهای قانونی در مورد ضمانت اجراهای قراردادی

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»سخنران: دکتر میترا ضرابی۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران  ..

روابط عمومی
۲۶ دی ۱۳۹۸
مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»سخنران: دکتر نگار عقیقی۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران  ..

روابط عمومی
۲۶ دی ۱۳۹۸
مفهوم، گستره و آثار تقلب در اعتبارات اسنادی با تاکید بر حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت در پرتو رویه قضایی

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»سخنران: دکتر سجاد مظلومی۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران  ..

روابط عمومی
۲۶ دی ۱۳۹۸
آئین دادرسی مدنی؛ مقدم یا مؤخر بر قوانین ماهوی

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»سخنران: دکتر حسن فضلی۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران  ..

روابط عمومی
۲۶ دی ۱۳۹۸
وضعیت حقوقی اراضی شهری بعد از انقلاب اسلامی ایران

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»سخنران: دکتر سیدمحسن بهشتیان۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران  ..

روابط عمومی
۲۶ دی ۱۳۹۸
مراجع عادی و فوق‌العاده رسیدگی به اختلافات مالیاتی

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»سخنران: سنجر فخری۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران  ..

روابط عمومی
۲۶ دی ۱۳۹۸
ضرورت اصلاح رویه محاکم در زمینه تسری مقررات بیمه شخص ثالث به بیمه‌های مسئولیت

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»سخنران: دکتر پروین محمدی۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران  ..

روابط عمومی
۲۶ دی ۱۳۹۸
وکالت مدرن در پرتو مهارت‌های ده‌گانه اجلاس جهانی داووس

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»سخنران: دکتر امیرعباس بزرگمهر۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران  ..

روابط عمومی
۲۶ دی ۱۳۹۸
چالش‌های مسئولیت مدنی در قانونگذاری و دادرسی

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»سخنران: علی صابری۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران  ..

روابط عمومی
۲۶ دی ۱۳۹۸
معرفی همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»

سخنران: شهرام منافی۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران  ..

روابط عمومی
۲۶ دی ۱۳۹۸