info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
گنجینه نکات مهم

حقوقی

نویسنده: فاطمه کمرخانی،کارآموز وکالت
بررسی اتحادیه در قانون نظام صنفی

 ماده  ۲۱ قانون نظام صنفی به تعریف اتحادیه پرداخته و در تبصره یک آن را دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی معرفی می‌کند که  در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می‌رسد،سرمایه و سهام ندارد،  مشمول‌ قانون تجارت‌ نیست،  مجمع...

نویسنده: فاطمه کمرخانی،کارآموز وکالت
مجوز کسب و کار مجازی

یکی از مهم ترین مجوز های کسب؛ مجوز کسب و کار مجازی است  از  کسب کارهای  بزرگ گرفته مانند: اسنپ ،تپسی، دی جی کالا .. تا  کسب و کار های کوچک.

در حال حاضر آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و...

نویسنده: فاطمه کمرخانی،کارآموز وکالت
پروانه کسب
ماده ۵ قانون نظام صنفی به  تعریف  پروانه  کسب  پرداخته که عبارت است از مجوزی لازم به  منظور شروع به کسب و کار موقت یا دائمی .

  مدت اعتبار پروانه  موقت  یک سال میباشد و تنها یک مرتبه صادر می‌گردد...

نویسنده: فاطمه کمرخانی،کارآموز وکالت
تقسیم بندی قانون نظام صنفی

قانون نظام صنفی در تقسیم بندی کلی  به سه بخش تقسیم می شود:

1.تشریفات و نحوه صدور مجوز کسب و کار(یا پروانه کسب) ؛ تمامی مشاغلی که امروزه می‌بینیم باید پروانه کسب ارائه دهند و طبق آخرین آمار ۳/۵ میلیون...

نویسنده: زهرا ضیایی،کارآموز وکالت
حقوق مدنی پیشرفته

 نکته ۱) موضوع معامله در عقود مغابنه ای باید به طور تفصیلی باشد اما در عقود مسامحه ای به طور اجمالی باشد کافی است.

نکته ۲) زمانی که موضوع معامله عین معین باشد کافی است از هر طریق مشخص...

نویسنده: صاحبه نعمتی،کارشناس حقوق ارتباطات
تعلیق قرارداد کار(2)

نکته1. کارگری که طبق حکم مراجع قضایی توقیف شده است اما در نهایت محکوم نشود قرارداد کارش در مدت توقیف به حالت تعلیق در می آید و می تواند پس از رفع توقیف به کار خود برگردد.

نکته2. اگر کارگر...

نویسنده: صاحبه نعمتی،کارشناس حقوق ارتباطات
تعلیق قرارداد کار(1)

نکته1.تعلیق قرارداد کار موقتی است و مدت زمانی ست که بواسطه اموری همچون 1-خدمت نظام وظیفه 2-مرخصی تحصیلی یا مرخصی بدون حقوق یا مزد 3-توقیف کیفری کارگر 4-توقیف بخاطر شکایت کارفرما از او 5-حوادث قهریه 6-حادثه خارج از اراده...

نویسنده: صاحبه نعمتی،کارشناس حقوق ارتباطات
فسخ قرارداد کار

نکته1. اگر قرارداد کار برای 1-مدت معین 2-انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ قرارداد را ندارند.

نکته2. مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد کار معین و انجام کار معین؛هیات های...

نویسنده: زهرا ضیایی،کارآموز وکالت
حقوق مدنی پیشرفته

نکته ۱)سوء استفاده از اضطرار در حکم اکراه است.

نکته ۲) در معامله اکراهی حق تنفیذ و رد به زن به عنوان قائم‌مقام به ارث می‌رسد.

نکته ۳) اگر مورد معامله در معامله فضولی مال غیر منقول باشد به دلیل...

نویسنده: صاحبه نعمتی،کارشناس حقوق ارتباطات
شرایط کار زنان(از ماده 75 الی 79)

نکته1.زنان کارگر از انجام کارهای زیر ممنوع هستند:1-کارهای خطرناک2-کارهای سخت زیان آور3-حمل بیش از حد

مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی.

نکته2.مرخصی زایمان و بارداری کارگران زن:1-مدت این مرخصی 90 روز است.2-45روز آن حتی الامکان...

نویسنده: زهرا ضیائی،کارآموز وکالت
حقوق مدنی پیشرفته

نکته ۱) تعهد به فعل ثالث نیاز به قبولی دارد.

نکته ۲) تملیک به نفع ثالث نیاز به قبولی دارد.

نکته ۳) در قانون مدنی اصل معامله با خود پذیرفته شده است و معامله با خود در بعضی موارد صحیح...

نویسنده: صاحبه نعمتی،کارشناس حقوق ارتباطات
قانون کار_قرارداد کار

نکته یک:قرارداد کار موقت برای کارهایی ست که طبیعت آنها جنبه غیرمستقر دارد. مثل فصل برداشت میوه .موارد

کارهای موقت را وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند.

نکته دو: مدت غیرموقت:برای کارهایی ست که طبیعت آن ها...