info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
گنجینه نکات مهم

حقوقی

نویسنده: صاحبه نعمتی،کارشناس حقوق ارتباطات
قانون کار - تعاریف

نکته یک: کارگر کسی ست که در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند .

نکته دو:کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می

کند.

نکته...

نویسنده: نرجس میرزامحمدی، وکیل پایه یک دادگستری
نکات دستور موقت

نکته۱) تعریف دستور موقت: اقدامات فوق العاده دادگاه دایر بر فعل یا ترک فعل و یا توقیف مال در جهت جلوگیری از خسارتی خطیر و غیرقابل جبران یا فریب الوقوع که مربوط به ماهیت دعوا بوده و موقتی است.

نکته۲)...

نویسنده: زهرا اکبری پویانی،کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
نکاتی راجع به ارزیابی حد نصاب در سرقت-2

نکته 1 ) اگر کسی حرز را از دیگری غصب کند و مال خود را در آن قرار دهد و شخص ثالث با هتک حرز مال را از آن خارج کند، عملش سرقت مستوجب حد است. از نظر اصولی شرط...

نویسنده: زهرا اکبری پویانی،کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
نکاتی راجع به ارزیابی حد نصاب در سرقت-1
نکته 1) ربایش اموال در سرقت های مختلف ( تعدد هتک حرز و تعدد خروج) اگر ارزش مجموع آن اموال به حد نصاب برسد هر کدام یک سرقت تعزیری است. 

نکته 2) ربایش اموال از یک حرز طی عملیاتی...

نویسنده: معصومه اکبری زاده ،وکیل پایه یک دادگستری
اموال
نکات در خصوص اموالی که مالک خاص ندارند .

نکته 1-هیچ کس نمی‌تواند طرق وشوارع عامه وکوچه هایی را که اخر انها مسدود می‌باشد تملک نماید.

نکته 2-هیچ کس نمی‌تواند اموالی را که مالک خاصی ندارند ومورد استفاده عموم است را...

نویسنده: معصومه اکبری زاده،وکیل پایه یک دادگستری
مالکیت

نکته 1-هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف وانتفاع دارد (مگر اینکه قانون استثناء کرده باشد.)

نکته 2- هیچ مالی را از تصرف صاحب ان نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون

نکته 3- نما ومحصولی که...

نویسنده: امینه خراسانی، وکیل پایه یک دادگستری
مباحث قراردادها

نکته 1) اگر در قراردادی بین پیوست ها تعارض باشد، ابتدا باید بررسی نمود که طرفین در این مورد چگونه تراضی کرده اند، در صورت عدم تراضی قاعدهthe most a astringent clause یا سخت گیرانه ملاک است.

نکته2) در برخی...

نویسنده: سارا شاهرخ، کارشناس علوم قضایی
نکات حقوقی قانون نظام صنفی-5

نکته 1- در دو صورت واحد صنفی پلمپ میشود ، یک به دلیل نداشتن پروانه کسب ، دوم اینکه واحد صنفی وظایف و تکایف خود را انجام ندهد .

نکته 2- مراحل پلمپ واحد صتفی مطابق با ماده 27 و 28...

نویسنده: سارا شاهرخ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
نکات حقوقی قانون نظام صنفی-4

نکته 1: اتحادیه ها شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی دارند و از تصمیمات آنها نمیتوان مستقیم به دیوان عدالت اداری یا دادگاه شکایت کرد به دلیل اینکه تمام مراحل قانونی از تصمیمات آنها در قانون اصناف آمده است .

نکته 2:...

نویسنده: سارا شاهرخ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
نکات حقوقی قانون نظام صنفی-3

نکته1: برای صدور پروانه کسب فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای به دو صورت اقدام می شود ، مالک یک برند برای هر شعبه جواز کسب مجاز و تک تک بگیرد و نمایندگی بدهد و نماینده با مجوزی که صاحب برند...

نویسنده: سارا شاهرخ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
نکات حقوقی قانون نظام صنفی-2

نکته: برای صدور پروانه کسب برای اغلب مشاغل نه همه از ادارات مربوطه استعلام می شوند که عبارتند از : 1- اداره اماکن نیروی انتظامی   2- اداره مالیات   3- اداره بهداشت  4- سازمان فنی و حرفه ای

نکته...

نویسنده: سارا شاهرخ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
نکات حقوقی قانون نظام صنفی-1

1-    پروانه کسب قائم به شخص است ، به این معنا که پروانه صادر شده مختص به متقاضی دهنده می باشد و قابل نقل و انتقال نیست .

2-    پروانه کسب قائم به محل کسب است ،...