info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
گنجینه نکات مهم

حقوقی

نویسنده: سارا شاهرخ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
نکته نویسی 1

قانون دیوان عدالت اداری

نکته 1 – صلاحیت دیوان عدالت اداری یک صلاحیت خاص است و هر کجا که بین دادگاه عمومی و دیوان

اختلاف باشد صلاحیت با دادگاه عمومی است ، زیرا دیوان یک مرجع اختصاصی است .

نکته 2-اولین قانون دیوان...

نویسنده: فاطمه نقدعلی زاده، وکیل پایه یک دادگستری
اعتراض شخص ثالث -3

ماده 422

اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل‌طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهاتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد...

نویسنده: فاطمه نقدعلی زاده، وکیل پایه یک دادگستری
اعتراض شخص ثالث -2

ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی

در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور...

نویسنده: فاطمه نقدعلی زاده، وکیل پایه یک دادگستری
اعتراض شخص ثالث -1

نکته اول

اعتراض شخص ثالث اولین راهکار و شاه‌کلید طلایی برای ورود به پرونده‌هایی که فکر می‌کنیم دادرسی در زمان خود به‌درستی انجام نشده و ما امکان را پیدا می‌کنیم که به‌واقع ورود کنیم به پرونده‌ای که رسیدگی در آن به‌درستی...

نویسنده: صاحبه نعمتی،کارشناس حقوق ارتباطات
بازرسی کار - 2

نکته یک.گزارش بازرسان در حدود وظیفه و اختیارات شان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.

نکته دو.بازرسان می توانند در جلسات مراجع حل اختلاف به عنوان مطلع حاضر شوند.

نکته سه.موارد ممنوعیت بازرسان و کارشناسان بهداشت1.بازرسان...

نویسنده: صاحبه نعمتی،کارشناس حقوق ارتباطات
بازرسی کار - 1

نکته یک.وظیفه اداره کل بازرسی اداره کار و اموراجتماعی: : 1.نظارت براجرای مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتی مربوط به كارهای سخت و زيان آور وخطرناك، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران...

نویسنده: صاحبه نعمتی،کارشناس حقوق ارتباطات
حفاظت فنی و بهداشت- 3

نکته یک.ماهیت تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی

 و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری ها،در کارگاه هایی ست که به تشخیص وزارت...

نویسنده: صاحبه نعمتی،کارشناس حقوق ارتباطات
حفاظت فنی و بهداشت کار- 2

نکته یک.کارفرما وظیفه دارد قبل از آنکه از ماشین ها،ادستگاه ها،ابزار و لوازم بهره برداری کند آن ها را توسط آزمایشگاه ها و مرکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی آزمایش کرده و مدارک آن را یک نسخه پیش...

نویسنده: صاحبه نعمتی،کارشناس حقوق ارتباطات
حفاظت فنی و بهداشت کار - 1

نکته یک. رعايت دستورالعمل هائی كه ازطريق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامين حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (جهت جلوگيری از بيماری های حرفه ای و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين...

نویسنده: صاحبه نعمتی،کارشناس حقوق ارتباطات
شرایط کار نوجوانان

نکته یک.استخدام افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.

نکته دو.کارگر نوجوانان کارگری است که سنش بین 15تا18سال تمام باشد و در قبل از شروع به کار توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی باید قرار...

نویسنده: نرجس میرزامحمدی، وکیل پایه یک دادگستری
نکات دستور موقت (3)

نکته 1) قبول یا رد درخواست دستور موقت، مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست و تنها در صورت تجدیدنظرخواهی از اصل رأی(قابل تجدیدنظرخواهی) می توان به آن نیز اعتراض نمود.

نکته 2) اخد تأمین از خواهانِ دستور موقت،...

نویسنده: زهرا اکبری پویانی،کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
نکات ثبت -2

نکته ۱_ در وصیت به نام موصی بدون تغییر مالک نمیتوان سند مالکیت جدید صادر کرد.

نکته ۲_ در موقع فسخ معاملات، سردفتر لاشه سند باطل شده و اگهی فسخ را به اداره ثبت می فرستد.

نکته۳_ رونوشت سند رسمی...