info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
گنجینه نکات مهم

حقوقی

نویسنده: فاطمه کمرخانی،کارآموز وکالت
نکاتی پیرامون چک -1

نکته ۱) چک داری یک سری مندرجات الزامی قانونی و شکلی و مندرجات اختیاری است .

از جمله مندرجات الزامی :

1. قید کلمه چک در روی برگه چک است

2. دستور پرداخت بی قید و شرط ( نمی‌توان با قید کلماتی پرداخت...

نویسنده: زهرا اکبری پویانی،کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
نکات ثبت- ۴
نکته اول _ چنانچه مالی بین چند نفر مشاع باشد و اذن اداره آن را در ضمن عقد لازم به یکی از شرکا داده باشند ،در

صورت فوت هر یک از شرکا اذن زایل می شود.

نکته دوم _ مستودع و...

نویسنده: زهرا اکبری پویانی،کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
نکات ثبت- ۳

نکته اول _ دعوای مخالف مندرجات سند رسمی  با بینه شرعی قابل اثبات است ولی با امارات قابل اثبات نیست.

 نکته دوم _ زمانی که معامله از طرف قیم صغار، نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع شود، برای...

نویسنده: مریم بهبودی/کارآموز وکالت
دعاوی استیجاری-2

مواردی که مطابق قانون روابط موجر و مستاجر 76 ، مستاجر میتواند از سرقفلی از موجر مطالبه کند :

1_ چنانچه  زمان انعقاد قرارداد اجاره ، وجهی تحت عنوان سرقفلی از مستاجر، اخذ نموده باشد ؛ در هنگام تخلیه مستاجر حق...

نویسنده: مریم بهبودی/کارآموز وکالت
دعاوی استیجاری

نکته اول :

چنانچه بین مالک و مستاجر قرارداد اجاره بصورت عادی تنظیم شده باشد و بعد از انقضای مدت اجاره مستاجر تخلیه نکند رسیدگی به این دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و قاضی در صورتی دستور تخلیه...

نویسنده: نفیسه سرمدی/کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
به نام خدا قرارداد پیمانکاری -2

نکته 1: کارفرما؛ شخص حقوقی است که عملیات موضوع پیمان را (بر اساس اسناد و مدارک پیمان) به پیمانکار واگذار می¬کند.

نکته 2:  پیمانکار؛ شخص حقوقی  یا حقیقی است که اجرای موضوع پیمان را (بر اساس اسناد و مدارک پیمان)...

نویسنده: نفیسه سرمدی/کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
قرارداد پیمانکاری

نکته 1) در موافقتنامه  مشخصات اصلی پیمان از قبیل ( مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان )  بیان    می شود.

نکته 2) در شرایط عمومی شرایط و قوانین حاکم بر پیمان تعیین می شود...

نویسنده: ملیکا شهبازی،کارشناس حقوق
داوری -جلسه هفتم

عنوان:شرایط ایجابی و سلبی در تایین داور

نکته 1:در داوری،شرایط ایجابی برای داور وجود ندارد.به عنوان مثال،داور لیسانس یک رشته خاصی را داشته باشد و یا سن خاصی داشته باشد.هرکسی می تواند داور شود.

در داوری شرایط سلبی برای...

نویسنده: زهرا ضیایی،کارآموز وکالت
حقوق مدنی پیشرفته

نکته ۱) در تعدد مطلوب اول باید تقصیر را ثابت کنید برای این کار ابتدا باید الزام کنید اگر متعهد موضوع تعهد را انجام نداد

بعد از آن می توان قرارداد را فسخ نمود.

نکته ۲) تعهد به فروش مال غیر...

نویسنده: ملیکا شهبازی،کارشناس حقوق
داوری -جلسه هشتم

 عنوان:جرح داور در داوری

نکته 1:آیا مورد جرح داور فقط برای داور طرف مقابل است،یعنی فقط می شود داور طرف مقابل را جرح کرد؟پاسخ:خیر.شما داوری که خودتان انتخاب کردید را نیز می توانید جرح کنید.به چه صورت می...

نویسنده: سارا شاهرخ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
نکته نویسی 3

دیوان عدالت اداری

نکته1-صدور وحدت رویه در دیوان زمانی است که ارای متناقضی از شعب صادر شده باشد و به در

خواست رییس دیوان در هیات های عمومی مطرح می شود و رای آن در قالب رای وحدت رویه است .

نکته2-ایجاد رای...

نویسنده: سارا شاهرخ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
نکته نویسی 2

دیوان عدالت اداری

نکته1-دیوان عدالت اداری دارای شعب بدوی و تجدید نظر می باشند که رییس دیوان رییس شعب اول دادگاه

تجدیدنظر دیوان نیز محسوب می شود .

نکته2-دیوان دارای هیات های عمومی و اختصاصی نیز می باشد که وظایف و اختیارات متفاوتی...