info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
گنجینه نکات مهم

حقوقی

نویسنده: ملیکا شهبازی،کارشناس حقوق
داوری- 11

نکته 4:نسبت به داور: داور مادامی که قرارداد داوری را قبول نکرده است ملزم به مفاد آن نیست اما اگر قرارداد را قبول کند ملزم به مفاد آن می شود.مسولیت‌های خاصی برای داوران در نظر نگرفته شده است اما...

نویسنده: ملیکا شهبازی،کارشناس حقوق
داوری-10

نکته 3:آثار داوری

قرارداد داوری ما نسبت به سه طرف یا سه شخص آثارش اعمال می شود.

1.نسبت به اصحاب دعوا

2.نسبت به داور

3.نسبت به اشخاص ثالث

...
نویسنده: ملیکا شهبازی،کارشناس حقوق
داوری-9

نکته 2.موضوع داوری

موضوعاتی در داوری درست هستند که arbitrable باشند.

یعنی؛داوری تکلیفی داشته باشند. مثل؛اصل نکاح،اصل طلاق،ورشکستگی.این ها قابلیت ارجاع به داوری دارند چون حکم قاون هستند و الزام آور.

به عنوان مثال؛اگر  اختلافات قراردادهای مربوط به اموال...

نویسنده: ملیکا شهبازی،کارشناس حقوق
داوری-8

داوری داخلی

نکته 1.در شرکت یک هیات مدیره وجود دارد و یک مدیر عامل.برای اینکه شما بخواهید با من قرارداد امضا کنید،به عنوان مثال؛فرض کنید آمده اید با من قرارداد ساخت بسته اید اما من تعهداتم را اجرا نکردم...

نویسنده: ملیکا شهبازی،کارشناس حقوق
داوری -7

اهلیت اشخاص حقوقی چطور مشخص می شود؟

به عنوان مثال؛شرکت ها.

حتما باید در موضوع شرکت ارجاع به داوری نوشته شده باشد؟و آیا اگر ننوشته شده هم باشد قابلیت ارجاع به داوری وجود دارد؟

در اساسنامه شرکت قسمت موضوع چه چیز باید...

نویسنده: ملیکا شهبازی،کارشناس حقوق
داوری-6

اهلیت اشخاص حقیقی چه طور مشخص می شود؟

اگر طبق قانون ایران اهلیت نداشت،اما طبق قانون دولت متبوع خودش اهلیت داشت این مورد هم قبول می شود.

چرا؟چون اصل قانون خودشان هست.

...
نویسنده: ملیکا شهبازی،کارشناس حقوق
داوری-5

در ارتباط با خارجی ها چطور؟

به عنوان مثال؛طرفین خارجی هستند اما در ایران می خواهند توافق کنند با طرفین دیگر که ایرانی هستند برای رفتن به داوری.

از کجا باید فهمید خارجی ها دارای اهلیت هستند یا نه؟

در اینجا باید...

نویسنده: ملیکا شهبازی،کارشناس حقوق
داوری-4

موضوع:داوری داخلی

اهلیت؛یعنی داشتن بلوغ،عقل و اختیار

در موافقت نامه داوری اسمی از اهلیت به میان آورده نشده است و اهلیت خاصی را شرط ندانسته است.

نکته دوم:

در ماده  454 آیین دادرسی گفته است؛اشخاصی که اهلیت اقامه ی دعوا را دارند می...

نویسنده: ملیکا شهبازی،کارشناس حقوق
داوری- 3

برای انعقاد یک عقد ما نیز به قصد و رضا خواهیم داشت.آیا این قصد و رضا در داوری باید کتبی اعلام شود؟

پاسخ: خیر

قصد و رضا در حقوق ایران فقط باید ابراز شود.

 منظور از ابراز شود چیست؟

به هر...

نویسنده: ملیکا شهبازی،کارشناس حقوق
داوری-2

در داوری نیز،شرایط صحت نیاز هست.

قصد+رضا+اهلیت+و موضوع ماده ی 190 قانون مدنی.

در قراردادهای دیگر،ما قصد و رضا را تفسیر مضیق و موسع می‌کنیم.

اصل را بر این می‌گذاریم؛که اگر تردید داشته باشیم در رابطه با این که یک...

نویسنده: ملیکا شهبازی،کارشناس حقوق
داوری-1
چهار ویژگی داوری عبارتند از؛

1.ازاول یک قرارداد مجزای داوری تنظیم می کنیم به نام Arbitration agreement

ما در این مرحله یک موافقتنامه مستقل می‌بندیم و داخل آن قید می‌کنیم(تمام قراردادهایی که از این پس بایکدیگر می‌بندیم؛مشمول این قرارداد داوری می...

نویسنده: ملیکا شهبازی،کارشناس حقوق
داوری- مقدمه

زمانی که برخلاف اصل،یعنی رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه است،تراضی می شود؛طرفین تراضی به مراجعه به داوری کرده اند.

تمام حل اختلاف هایی که غیر ازمراجعه به دادگاه باشند و غیر از رسیدگی قضایی هستند،از طریق داوری حل و...