دپارتمان تخصصی ثبت اسناد و املاک

دپارتمان تخصصی ثبت اسناد و املاک

معرفی


فعالیت های حوزه ثبت اسناد و املاک اعم از اموال غیر منقول، مستغلات، املاک استیجاری(اعم از تجاری و مسکونی) سر قفلی، املاک موقوفه، حوزه گستره ای از دعاوی و پرونده های ثبتی و حقوقی را شامل می شود که از یک سو به موضوع ثبت معاملات و قرارداد ها اختصاص داشته و از سوی دیگر دعاوی مرتبط با اموال غیر منقول و املاک را تحت اشراف خود قرار می دهد. در جهت تشخیص پیگیری و اهمیت موضوع به لحاظ تخصصی بودن و وجود قوانین متعدد و پیچیده اقدام حقوقی مستلزم آگاهی و مدیریت و کارشناسی و تمرکز و دقت در جمع آوری مستندات طرح دعوا ، اقدامات حقوقی صحیح و پیگیری مداوم و تربیت نیروهای کارآزموده و توانمند دارد که ضرورت تشکیل دپارتمان تخصصی و ویژه در انجام موضوعات حقوقی در این حوزه را می طلبد.

موسسه حقوقی دادفران مهر پاو در راستای چشم­انداز خویش(الگوی برتر ماندگار در ارائه خدمات تخصصی حقوقی) اهتمام ویژه ای به حوزه ثبت اسناد و املاک داشته و با اختصاص دادن یکی از دپارتمان های تخصصی موسسه به این حوزه تحت عنوان ثبت دپارتمان اسناد و املاک و با در اختیار داشتن حقوق­دانان، وکلا  و کارشناسان خبره اقدام به ارائه خدمات حقوقی به جامعه هدف یعنی آحاد جامعه مرتبط با حوزه املاک در بخش های دولتی و خصوصی می­نماید.


شرح خدمات دپارتمان تخصصی ثبت اسناد و املاک:


الف) درحوزه قراردادی

 1. مشاوره در خصوص قراردادهای مرتبط با اموال غیر منقول در آن توسط محاکم اعم از بیع، اجاره، صلح و سایر عقود و قراردادها
 2. مشاوره در خصوص اسناد و موقوفات و نحوه اداره تولیت و ناظر و نیز نصب و عزل متولی و ناظر
 3. ایجاد بستر لازم در افزایش توان علمی و عملی اشخاص حقوقی و حقیقی در حوزه ثبت اسناد و املاک
 4. تنظیم قرارداد های مرتبط با اموال غیر منقول اعم از بیع، اجاره، صلح و سایر عقود
 5. تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت ساختمان

ب) در حوزه ثبت اسناد

 1. مشاوره در خصوص تنظیم اسناد رسمی
 2. تنظیم اسناد رسمی مالی و غیرمالی
 3. مشاوره در خصوص دعاوی مرتبط با تنظیم اسناد رسمی
 4. آموزش وکلا، کارآموزان و کارشناسان حقوقی

ج) در حوزه ثبت املاک

 1. موضوعات مربوط به هیات حل نظارت اختلافات ثبتی
 2. موضوعات مربوط به شورای عالی ثبت
 3. موضوعات مربوط به افراز، تفکیک، تقسیم و تجمیع
 4. طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیمات اداره ثبت اسناد و املاک و هیأت­های ثبتی
 5. پذیرش و قبول دعاوی ثبتی در خصوص املاک در محاکم و یا ثبت اسناد و املاک

د) در حوزه املاک و اراضی

 1. دعوای اموال غیر منقول اعم از تنظیم و ابطال اسناد، ابطال اجرائیه صادره از اجرای ثبت
 2. دعوای املاک استیجاری و تنظیم سند صلح سر قفلی
 3. دعوای تولیت و ناظر در امور موقوفه
 4. پذیرش و قبول دعاوی وقفی در خصوص املاک
 5. پذیرش و قبول دعاوی حقوقی مرتبط با حوزه اسناد و املاک در محاکم اعم از بیع، اجاره و صلح.

« پاو، الگوی برتر ماندگار در ارائه خدمات تخصصی حقوقی »