دپارتمان تخصصی بیمه بازرگانی

دپارتمان تخصصی بیمه بازرگانی

معرفی


دپارتمان بیمه بازرگانی

بیمه در حوزه تجارت داخلی و در قلمرو تجارت بین الملل اهمیت ویژه ای دارد. بيمه لازمه توسعه تجارت داخلی و بین المللی است و بدون پوشش بیمه، بسیاری از فعالیت های تجاری و اقتصادی در معرض مخاطرات و ریسک های جدی قرار می گیرد. بیمه های مسئولیت ، باربری (دریایی، زمینی و هوایی) بیمه های اعتباری، آتش سوزی اتومبیل، اشخاص ، خسارت، اتکائی، درمان ، عمر و سرمایه گذاری حوزه های متعددی از روابط تجاری و بازرگانی را شامل می شود. در این زمینه دعاوی حقوقی مرتبط با امور بیمه ای نیز از جایگاه و اهمیت خاص برخوردار است. دپارتمان بیمه بازرگانی، تلاش می نماید تا در زمینه ارائه مشاوره در حوزه های مختلف بیمه و همچنین پیگیری دعاوی تخصصی در این حوزه به مراجعین موسسه، خدمات حقوقی کامل و نوین ارائه نماید.


شرح خدمات دپارتمان تخصصی بیمه بازرگانی

  1. ارائه مشاوره در خصوص پوشش های مختلف بیمه ای
  2. ارائه مشاوره و تنظیم انواع قراردادهای بیمه ای
  3.  ارائه آموزش حقوق بیمه به شرکتهای بیمه ، نمایندگان بیمه و کارگذاران بیمه و وکلا و کارآموزان
  4. قبول وکالت و دفاع در خصوص کلیه دعاوی مرتبط با امور بیمه از طرف اشخاص، شرکت های بیمه و نمایندگان شرکت های بیمه داخلی و خارجی
  5. طرح شکایت از تصمیمات، مصوبات و آئین نامه های بیمه مرکزی و دستگاه های اجرایی زیربط در دیوان عدالت اداری .

« پاو، الگوی برتر ماندگار در ارائه خدمات تخصصی حقوقی »