دپارتمان تخصصی کار و تأمین اجتماعی

دپارتمان تخصصی کار و تأمین اجتماعی

معرفی


قوانین کار و تأمین اجتماعی به عنوان قوانین مهم و آمره در کشور دغدغه های زیادی را برای دولت، کارگران و کارفرمایان ایجاد کرده است به نحوی که خسارات ناشی از عدم آگاهی و رعایت صحیح این قوانین می تواند یک بنگاه اقتصادی را کاملا فلج و یا از ادامه فعالیت بازدارد. کارفرمایان علاوه بر الزام به رعایت قانون کار در استخدام و پرداخت حقوق نیروی انسانی، در زمینه رفاه، سلامت و بازنشستگی نیروی کار باید مفاد قانون تأمین اجتماعی را رعایت کنند ازجمله بیمه تأمین اجتماعی، حوادث و بیماری­ها، بیکاری، بارداری، غرامت دستمزد، از کارافتادگی، بازنشستگی، مرگ، و کمکهای ازدواج و عائله مندی.

قانون تأمین اجتماعی الزامات و مسئولیت های متعدد و گوناگونی را برای کارفرمایان به وجود می آورد که نداشتن آگاهی و شناخت کافی از آنها می تواند تبعات حقوقی و کیفری و زیان مالی برای کارفرمایان به همراه داشته باشد. دپارتمان تخصصی کار و تأمین اجتماعی ضمن ارائه مشاور به کارفرمایان با کلیات و ابعاد مختلف حقوقی و الزامات قانون کار و تأمین اجتماعی، قوانین و مقررات ناظر بر رابطه کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی را تسهیل می نماید.

دپارتمان فوق بر اساس اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت موسسه، با بهره گیری از وکلای پایه یک  دادگستری ، کارآموزان و کارشناسان متخصص و خبره در زمینه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی با مدیریت واحد فعال است.


شرح خدمات دپارتمان تخصصی کار و تأمین اجتماعی

 1. مشاوره و قبول وکالت  و دفاع در دعاوی کارگری و کارفرمایی و حضور در جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی
 2. تهیه و تنظیم دادخواست و لوایح جهت ارائه به ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی
 3. قبول وکالت و دفاع در موضوعات شکایت در مرجع دیوان عدالت مرتبط قوانین کار و اجتماعی
 4. مشاوره ، تهیه و تنظیم فرم ادعای سابقه و مشاغل کارهای سخت و زیان آور
 5. مشاوره و قبول وکالت در خصوص برقراری بیمه بازنشستگی، مستمری بازماندگان، از کارافتادگی و بیمه بیکاری
 6. مشاوره و قبول وکالت در خصوص اخذ مفاصا حساب های مقرر در مقررات تأمین اجتماعی و قانون کار از جمله پیمانکاری
 7. مشاوره و تهیه و تنظیم آئین نامه انضباطی در قالب مجموعه مقررات قانون کار و تامین اجتماعی
 8. مشاوره و قبول وکالت در خصوص بدهی کارفرمایان در مرحله برآوردی و قطعی و جرایم تأمین اجتماعی
 9. مشاوره  و انجام امور مربوط به قبول وکالت در خصوص حوادث ناشی از کار و معاینات بدو استخدام
 10. تهیه و تنظیم و ارائه خدمات حقوقی قراردادهای مختلف کارگری (آزمایشی، موقت، دائم و با مدت معین) مبتنی بر آخرین قوانین و ضوابط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 11. تهیه و تنظیم لیست بیمه کارکنان به صورت اینترنتی و ارائه آن به سازمان تأمین اجتماعی.

« پاو، الگوی برتر ماندگار در ارائه خدمات تخصصی حقوقی »