دپارتمان تخصصی سرمایه گذاری خارجی

دپارتمان تخصصی سرمایه گذاری خارجی

معرفی


سرمایه گذاری خارجی عبارت است از گسیل اموال و دارایی­های اتباع خارجی به کشور سرمایه پذیر (دولت میزبان) در فعالیتهایی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه گذار باشد. امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. کشور ایران نیز به جهت دارا بودن مزیتهایی مانند دسترسی به آبهای آزاد، تنوع در حوزه های اقتصادی وغنی به لحاظ ذخایر هیدروکربنی ونفتی ،بنادر متعدد با کشتیرانی قوی و منسجم، وجود منابع عظیم نفت و گاز، نیروی کار متخصص و جوان، تنوع آب و هوایی و ثبات سیاسی و امنیتی، بازار بسیار خوبی برای سرمایه گذاری است.

در یک نگاه کلی سرمایه گذاری به دو شیوه صورت می پذیرد:

1- سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی به طور مستقیم یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی

مبادرت به سرمایه گذاری می کند (FDI).

2- سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی انجام می شود (FPI).

نظر به فقدان منابع مالی لازم در کشورهای در حال توسعه و توجه به این نکته که در فرض کفایت منابع داخلی، ناکارآیی های سیستم های داخلی امکان دستیابی به اهداف و چشم اندارهای کلان اقتصادی را با مشکل روبرو می سازد، طبعا از جمله بسترهای لازم برای تشویق و جذب سرمایه های خارجی فراهم آوردن فضا و بستر حقوقی امنی در عرصه داخلی کشور ها و حمایت از این نوع سرمایه گذاری می باشد. از طرفی، سرمایه گذاری خارجی از آنجا که مستلزم انتقال اموال و اشخاص از کشوری به کشور دیگر است، مورد توجه حقوق بین الملل نیز می باشد. بنابراین توجه به استانداردهای حقوقی بین المللی نیز ضروری است.

در خصوص سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران قوانینی از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه آن و غیره تصویب شده است.


شرح خدمات دپارتمان تخصصی سرمایه ­گذاری خارجی

موسسه حقوقی پاو در راستای چشم انداز خویش یعنی «الگوی برتر ماندگار در ارائه خدمات تخصصی حقوقی» اهتمام ویژه ای به مقوله حقوقی سرمایه گذاری خارجی داشته و بااختصاص دادن یکی از دپارتمان های تخصصی موسسه به این حوزه تحت عنوان «دپارتمان سرمایه گذاری خارجی» با در اختیار داشتن حقوقدانان، وکلاء و کارشناسان مرتبط به ارائه خدمات حقوقی به جامعه هدف یعنیکنشگران و فعالان حوزه سرمایه گذاری خارجی در بخش های دولتی و خصوصی به شرح ذیل می پردازد:

1- ارائه راهنمایی و خدمات مشاوره حقوقی در خصوص شرایط و نحوه سرمایه گذاری خارجی در ایران

2- ارائه خدمات در جهت تکمیل فرم فیپا و سایر فرم های مربوطه، مراجعه به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی وفنی ایران و اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی

3- ارائه خدمات مشاوره حقوقی در خصوص قوانین و مقررات تجاری محلی مانند قوانین و مقررات کار و تامین

اجتماعی، مالیات و مقررات شرکت های تجاری

4- شرکت در مذاکرات قراردادهای متعدد سرمایه گذاری خارجی از جمله قراردادهای جوینت ونچر، قراردادهای ساخت، بهره‌­برداری و واگذاری (بی.ا.تی) و بیع متقابل

5- تنظیم موافقت نامه های سهامداران و ذینفعان

6- ارائه خدمات در زمینه حل و فصل اختلافات خارجی و طرف­های قرارداد از طریق شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف موسوم به ADR مشتمل بر مذاکره، میانجی گری و سازش

7- قبول وکالت و دفاع در کلیه دعاوی مرتبط با حوزه سرمایه­گذاری خارجی در محاکم دادگستری و مراجع تخصصی.


« پاو، الگوی برتر ماندگار در ارائه خدمات تخصصی حقوقی »