دپارتمان تخصصی اصناف و تعزیرات حکومتی

دپارتمان تخصصی اصناف و تعزیرات حکومتی

معرفی


قانون نظام صنفی و آیین نامه های آن علی رغم تاثیر مستقیم در زندگی روزمره در زمره قوانین و مقررات مغفول مانده در میان وکلا ، کارشناسان حقوقی و حتی قضات دادگستری است. وجود 5/ 3 میلیون واحد صنفی فعال و شناسایی شده در سطح کشور (واحد های تجاری و اداری در سطح شهر ، واحدهای اداری و تجاری مستقر در مجتمع های تجاری ، فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای ، فروشگاه های مجازی و استارتاپ های ارائه دهنده خدمات و کالا) وجود ۸هزار اتحادیه صنفی در سطح کشور و ۴۰۰ اتاق اصناف، همگی بیانگر اهمیت این حوزه تخصصی می باشد.

رشد و توسعه شهرهای بزرگ پیامدها و نتایج گوناگونی دارد. یکی از نتایج توسعه شهری بوجود آمدن مشاغل جدید با توجه به نیاز شهروندان آن شهر است . توسعه و ساخت مجتمع های تجاری چند منظوره ، رشد و حضور استارتاپ ها و برنامه های خدمت رسان مجازی (فروشگاه های مجازی)، تغییر شکل و ساختار مشاغل سنتی ، به وجود آمدن فروشگاه های زنجیره ای همه از تبعات توسعه شهری محسوب می شود که نیازمند ساماندهی است.

یکی از مهمترین موارد ساماندهی مشاغل اخذ مجوز های کسب از نهادهای ذی‌مدخل می باشد:

اهمیت و ضرورت اخذ مجوز و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دولت را بر آن داشته تا با تشکیل هیاتی بنام هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی نسبت به تصویب مصوباتی در این حوزه اقدام نماید.

قانون نظام صنفی در سه حوزه قابل بررسی می باشد:

 ۱- صدور مجوزهای کسب و کار

۲- شناخت ساز و کار مراجع و نهاد های صنفی

۳- تخلفات و مجازات ها در مراجع تعزیرات حکومتی و قضائی


شرح خدمات دپارتمان تخصصی اصناف و تعزیرات حکومتی

  1. ارائه مشاوره های لازم در خصوص نحوه اخذ و رفع مدافع صدور پروانه کسب بر اساس مقررات مندرج در قانون نظام صنفی
  2. ایجاد واحد امور صنعتی در فعالیت های اصناف و کسب و کار
  3. اخذ پروانه کسب برای مراجعین و متقاضیان پروانه کسب از طریق وکالت رسمی
  4. طرح شکایات مرتبط با عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه به طرفیت نهادهای ذی مدخل
  5. طرح شکایات مرتبط با ابطال پروانه کسب
  6. ارائه مشاوره های لازم و وکالت در خصوص شکایت در مراجع و سازمان های مرتبط با قانون نظام صنفی از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کننده
  7. قبول وکالت در خصوص طرح شکایات در دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات و تصمیمات ناشی از وظایف و اختیارات تصمیمات کمیسیون ، اتاق اصناف سازمان صنعت معدن و تجارت
  8. ارائه مشاوره در خصوص پیشگیری از وقوع تخلفات ناشی از تخلفات تعزیرات حکومتی
  9. قبول وکالت در جهت طرح و دفاع از شکایت مطروحه در سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضائی اعم از گرانفروشی، احتکار، عرضه کالا خارج از شبکه، تعهدات ارزی و قاچاق.

« پاو، الگوی برتر ماندگار در ارائه خدمات تخصصی حقوقی »