بخش قراردادها

بخش قراردادها

معرفی


تنوع و پیچیدگی­های ارتباط تجاری و بازرگانی اشخاص در بازارهای کنونی مقتضی آشنایی با آثار حقوقی و قضایی این نوع مراودات است که بیشترین عوارض جانبی آن در عرصه تنظیم قراردادها میان اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نمود پیدا می­کند. بنابراین یکی از پرکاربردترین خدمات حقوقی، ارائه مشاوره و همراهی حقوقی جهت تنظیم، اصلاح و تفسیر قراردادها است. در این راستا موسسه حقوقی دادفران مهر پاو افتخار دارد با جمعی از متخصصین در حوزه حقوق قراردادها اعم از قراردادهای داخلی و بین‌المللی، نسبت به ارائه مشاوره در امور فوق از مرحله مذاکره قراردادی تا مرحله انعقاد و اجرای قرارداد طرفین قرارداد را همراهی نماید، عوارض و عواقب حقوقی را برای طرفین تشریح نموده و راه­حل­های مفید و کاربردی حقوقی جهت دفع خطرات و ریسکهای احتمالی ارائه نماید.


شرح خدمات بخش قراردادها

1-شرکت در مذاکرات حقوقی

2-تایید یا اصلاح صورتجلسات مذاکرات

3-تهیه پیش نویس متون قراردادی

4-تهیه و تنظیم قراردادها

5-تنظیم هر گونه متمم قراردادی، اقاله، ضمائم و پیوست­ها

6-اصلاح متون قراردادها

7-تایید متون  قراردادی که توسط وکلای همکار یا کارشناسان حقوقی تنظیم شده است.

8-مشاوره در دعاوی ناشی و مرتبط با قراردادها


« پاو، الگوی برتر ماندگار در ارائه خدمات تخصصی حقوقی »