بخش دعاوی عمومی

بخش دعاوی عمومی

معرفی


فعالیت­های بخش دعاوی عمومی گستره­‌ای از دعاوی و پرونده­‌های متنوع را با ماهیت و ریشه دعاوی حقوقی شامل می‌­شود که از یک سو بخش مهم و بدنه اصلی نظام قضایی را از نظر حجم و اهمیت دعاوی تشکیل می­دهد و از سوی دیگر در تعاریف سایر دپارتمان­‌های تخصصی قرار ندارد. بخش دعاوی در جهت دستیابی به بالاترین کارایی در این حوزه از ظرفیت بهترین همکاران و وکلای مجموعه پاو استفاده و با برگزاری دوره­‌های آموزشی حرفه­‌ای و مهارت­‌های عمومی و تخصصی در پی پذیرش و انجام موفق تمام پرونده‌های ارجاعی براساس راهکارها و تکنیک­هایی چون گزارش­های دقیق علمی و فنی در هر پرونده، کارشناسی و تمرکز و دقت در جمع آوری مستندات طرح دعوا، اقدامات حقوقی صحیح و کنترل روند اقدامات و پیگیری­ها به صورت دقیق و متمرکز، لایه بندی وکلا براساس تراز علمی و موفقیت­های به دست آمده در پرونده و بررسی پرونده‌های توسط لایه­‌های بالاتر با مبنای احقاق حق می‌باشد.

بخش دعاوی عمومی بیشترین میزان ارتباط با موکلین و مراجعان را داراست. لذا موسسه حقوقی دادفران مهر پاو در راستای چشم انداز خویش (الگوی برتر ماندگار در ارائه خدمات تخصصی حقوقی) اهتمام ویژه‌ای به حوزه بخش دعاوی عمومی دارد و به جهت اهمیت این بخش و تنوع موضوعات شرح خدمات ویژه­ای برای آن در نظر گرفته است.


شرح خدمات بخش دعاوی عمومی

الف. در حوزه تعهدات قراردادی: همه روابط حقوقی مکتوب و غیرمکتوب افراد در قالب قراردادهای بیع، اجاره، صلح، جعاله، هبه، مشارکت و ... مجموعه‌ای از تعهدات متقابل طرفین قرارداد را به همراه دارد. طرفین در هر مرحله از شروع قرارداد تا اتمام و اجرای کامل قرارداد با ریسک‌ها و نقض تعهداتی روبرو می‌باشند. الزام طرف مقابل به اجرای تعهدات قراردادی به نحو توافق شده و مقرر همچون تنظیم سند و تحویل مبیع، مطالبه وجوه قرارداد، خسارات ناشی از قرارداد، دعاوی موجر و مستاجر، مطالبات مالی و به طور کلی تمامی دعاوی عمومی حقوقی در شرح این خدمات قرار دارد .

ب. در حوزه ارث و وصیت: مشاوره در خصوص تنظیم وصیت­نامه، تقسیم ترکه وراث به راضی و یا تقسیم از طریق دادگاه از موضوعات مطروحه در این بخش است .

ج. در حوزه دعاوی و اختلافات ملکی: موضوعات مربوط به اموال غیرمنقول و تمام دعاوی مربوط به این حوزه از جمله مبایعه‌نامه‌ها، املاک استیجاری، دعاوی استیجاری، قراردادهای مشارکت مدنی، پیش فروش ساختمان و ... در بخش دعاوی عمومی پیگیری می­گردد.

د. در حوزه تعهدات غیرقراردادی: ایفای ناروا و به اشتباه، غصب و تصاحب من غیر اذن از سوی ثالث، خلع ید، مطالبه اجرت المثل، استیفای حق و جبران ضرر و زیان های ناشی از اقدام افراد خلاف قانون از موضوعات مورد بحث در این بخش می باشد.

لذا نظر به اهمیت حفظ حق و عدالت، تمام اهتمام خود را بکار بستیم تا متعهدانه و مسئولانه حق را از باطل تشخیص داده و با تکیه بر وجدان و عدالت و تاکید بر قوانین موجد حق، داد مظلومان را باز ستانده و تمام تلاش خود را جهت حفظ حقوق قانونی و مشروع ارباب رجوع  معمول نماییم.


« پاو، الگوی برتر ماندگار در ارائه خدمات تخصصی حقوقی »