نمونه ویدئوهای کارگاه‌های آموزشی تخصصی رایگان
# عنوان کارگاه لینک
1 قراردادهای داخلی و بین المللی ورزشی - دکتر غلامرضا رفیعی - مکان: پاو - یکشنبه 1398/11/13، ۱۷ الی ۲۰ ویدئو
2 اخلاق و آداب حرفه‌ای وکالت - دکتر رضا ایازی - مکان: پاو - سه‌شنبه 1398/11/15، ۱۴ الی ۱۶:۴۵ ویدئو
3 آشنایی با قرارداد جدید نفتی ایران IPC - دکتر داود زارع شیبانی - مکان: پاو - سه‌شنبه 1398/11/15، ۱۷:۱۵ الی ۲۰ ویدئو
4 10 تکنیک برتر در حرفه وکالت مدرن - دکتر غلامرضا رفیعی - مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - جمعه 1398/11/18، ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ ویدئو
5 فنون مذاکره، آداب و تشریفات شرکت در نشست ها و مذاکرات - دکتر امیرساعد وکیل - مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - جمعه 1398/11/18، ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ویدئو
6 قراردادهای مشارکت و پیش فروش ساختمان - دکتر میترا ضرابی - مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - جمعه 1398/11/18، ۱۷ الی ۲۰ ویدئو
7 آشنایی با قوانین و مقررات حمل و نقل هوایی و توریسم - مهدی نیکو - مکان: پاو - شنبه 1398/11/19، ۱۴ الی ۱۶:۴۵ ویدئو
8 تکنیک‌های کاربردی اصحاب دعوا در دادرسی‌ها - دکتر سهیل طاهری - مکان: پاو - یکشنبه 1398/11/20، ۱۷:۱۵ الی ۲۰ ویدئو
9 تکنیک‌های مذاکره حقوقی - دکتر رضا ایازی - مکان: پاو - شنبه 1398/11/26، ۱۶:۳۰ الی ۲۰ ویدئو
10 اعتراض به رأی داور - دکتر حسن فضلی - مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - یکشنبه 1398/11/27، ۱۴ الی ۱۶:۴۵ ویدئو
11 داوری بین‌المللی - دکتر نوبان فشندی - مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - یکشنبه 1398/11/27، ۱۷:۱۵ الی ۲۰ ویدئو
12 قراردادهای EPCF - دکتر نگار عقیقی - مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - سه‌شنبه 1398/11/29، ۱۴ الی ۱۶:۴۵ ویدئو
13 نگاهی نو به دعوای جبران خسارت - علی صابری - مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - سه‌شنبه 1398/11/29، ۱۷:۱۵ الی ۲۰ ویدئو
14 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری - محمد قلی‌زاده - مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - پنجشنبه 1398/12/01، ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ ویدئو
15 بررسی قرارهای جدید در قانون آئین دادرسی کیفری - دکتر علی‌اصغر مهابادی - مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - پنجشنبه 1398/12/01، ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ویدئو
16 آشنایی با جرایم رایانه‌ای - دکتر شاهپور دولتشاهی - مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - پنجشنبه 1398/12/01، ۱۷ الی ۲۰ ویدئو
17 نو‌آوری‌ها، مزایا و معایب قانون اصلاحی جدید چک 1397 - دکتر حیدر حسن‌زاده - مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - جمعه 1398/12/02، ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ ویدئو
18 مدیریت جلسه انعقاد قرارداد مالی با موکل - سهیل نظری - مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - جمعه 1398/12/02، ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ویدئو
19 ایرادات در آئین دادرسی مدنی - دکتر علیرضا کریمی لاریمی - مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - جمعه 1398/12/02، ۱۷ الی ۲۰ ویدئو
20 دعاوی دریایی - دکتر حسین تقی‌ملا - مکان: پاو - شنبه 398/12/03، ۱۴ الی 16:45 ویدئو
21 تکنیک‌های دفاع حرفه‌ای - دکتر امیرعباس بزرگمهر - مکان: پاو - یک‌شنبه 1398/12/04، ۱۷ الی ۲۰ ویدئو
22 آشنایی با تکنیک‌های مشاوره در حل و فصل اختلافات خانوادگی - نازنین کیانی‌فرد - مکان: پاو - زمان: متعاقبا اعلام می‌شود. -
23 بایسته‌های حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات - حسن خزایی - مکان: پاو - زمان: متعاقبا اعلام می‌شود. -
24 مدیریت امور حقوقی کسب و کارها - مهدی چای‌بخش - مکان: پاو - زمان: متعاقبا اعلام می‌شود. -
25 مالکیت صنعتی و بایسته‌های حقوقی مدیران شرکت‌های تجاری - فرزانه گوشه - مکان: پاو - زمان: متعاقبا اعلام می‌شود. -
26 کالبدشکافی پرونده‌های پیچیده حقوقی - محمد شمس اشراق - مکان: پاو - زمان: متعاقبا اعلام می‌شود. -
27 مفهوم، مصادیق و تأثیر تقلب در اعتبارات اسنادی با تأکید بر رویه قضایی در پرونده فساد کلان بانکی - دکتر سجاد مظلومی - مکان: پاو - زمان: متعاقبا اعلام می‌شود. -
28 آشنایی با قوانین و مقررات اصناف و تعزیرات حکومتی - رضا ستارزاده هاشمی - مکان: پاو - زمان: متعاقبا اعلام می‌شود. -