دعوت به همکاری

با توجه به رونمایی از نسخه جدید سایت www.pav.legal و افزودن امکانات و بخشهای جدید، پاو از کلیه همکاران مجموعه، جهت کمک به ارتقای کیفی مطالب و موضوعات سایت دعوت به همکاری مینماید. در این خصوص موضوعات ذیل پیشنهاد میگردد:

1 - بخش هایی از کتب تألیفی گذشته با عنوان "کتاب تألیفی"

2 - مجموعه مقالات علمی با عنوان "مقاله"

3 - یادداشتهای تخصصی روزانه یا هفتگی با عنوان "یادداشت"

4 - پرسش و پاسخهای تخصصی حقوقی با عنوان "پرسش و پاسخ"

5 - گزارش از اتفاقات و رویدادهای حقوقی ایران و جهان با عنوان "گزارش روز"

6 - نقد و تحلیل آرا و تصمیمات حقوقی و قضایی با عنوان "نقد آراء"

7 - تحلیل آخرین قوانین، مقررات و دستورالعملها با عنوان "تحلیل قوانین"

8 - خاطرات حقوقی با عنوان "خاطره"

9 - پیامها و سخنان ماندگار بزرگان و علمای حقوق کشور با عنوان "پیام ماندگار"

11 - مصاحبه‌های اختصاصی با اساتید و چهره‌های ماندگار حقوق با عنوان " مصاحبه"

11 - ارسال عکس و گزارش تصویری با عنوان "عکس"

12 - معرفی مجتمع‌های قضایی تهران (در قالب گزارش با ذکر نشانی/ ساعات کار/ تعداد شعب/ صلاحیت‌ها و ...) با عنوان "مجتمع‌های قضایی"

خواهشمند است درصورت تمایل به همکاری در تمام یا بخشی از موضوعات فوق‌الذکر، مطالب خود را با ذکر "عنوان" به نشانی info@pav.legal به صورت word ارسال فرمایید.

ارسال نظر

روابط عمومی
17 خرداد 1398