بازرسان شرکت سهامی بخش اول
                          

بازرس به شخص یا اشخاصی گفته می شود که می تواند در اعمال هیات مدیره و دفاتر شرکت و در رابطه با مسائل مالی و جاری شرکت اظهار نظر نموده و مداخله نماید .

در قانون تجارت مواد 144 الی 156 به مبحث بازرسان اختصاص یافته است .

بازرسی یکی از ارکان اساسی شرکت محسوب می شود و وظیفه انجام اموری را دارد که نهایتاً منجر به ایجاد منفعت برای تمامی اعضاء و اشخاصی است که با شرکت ارتباط دارند .

بازرسان شرکت برای اولین بار در مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند و پس از آن انتخاب شان با مجامع عمومی عادی خواهد بود .

وظیفه عزل بازرسان شرکت نیز بر عهده مجامع عمومی عادی می باشد که بر همین اساس هر زمانی که طبق مصلحت شرکت لازم بداند این مجمع می تواند نسبت به عزل و تغییر بازرس اقدام نماید البته به این شرط که بازرس جایگزین نیز انتخاب شود .

بازرسان در شرکت های سهامی خاص می توانند هم از میان خود سهام داران باشد و هم از خارج از اعضاء انتخاب شود ، ولیکن در شرکت های سهامی عام لزوماً باید از خارج از اعضاء و سهام داران باشد و از میان افرادی که نامشان در فهرست بازرسان رسمی درج شده است انتخاب شود .

در کنار بازرسان انتخابی شرکت ها ، در مجامع عمومی عادی باید بازرسان علی البدل نیز انتخاب شود تا در صورتی که یکی از بازرسان برای انجام وظایف بازرسی معذوریت داشت ، یا در صورت فوت یا استعفاء بازرسان علی البدل جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند تا در مسیر انجام بازرسی خللی رخ ندهد .

اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی برای شرکت سهامی انتخاب شوند :

*مدیران و مدیر عامل شرکت ها

*اقربای سببی و نسبی مدیران ومدیر عامل تا درجه 3 از طبقه اول و دوم

*محجورین و اشخاصی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده است

*کسانی که به دلیل ارتکاب به جنایت یا جنحه های (( سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده باشد ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی )) به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند ، در مدت محدودیت .

بازرسین شرکت موظف اند نسبت به صحت و درستی صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای ارائه به مجمع عمومی آماده نموده اند و هم چنین نسبت به صحت مطالبی که مدیران به مجمع عمومی ارائه می دهند اظهار نظر نمایند .

علاوه بر این موارد بازرسان شرکت باید دقت نمایند تا حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساس نامه شرکت معین نموده است به طور یکسان رعایت شده و تضعیف نشود .

در صورتی که مدیران شرکت اطلاعاتی را خلاف واقعیت به صاحبان سهام ارائه دهند بازرسان مکلف اند که مراتب را به مجمع عمومی اطلاع دهند .

                                        
ارسال نظر

عطیه ذوالفقاری/ کارشناس حقوقی
13 اسفند 1398