کیوان صمیمی به زندان بازگشت داده شد
کیوان صمیمی به زندان بازگشت داده شد

کیوان صمیمی با حکم پزشکی قانونی به زندان بازگشت داده شد.

کیوان صمیمی که به جرم ارتباط با گروهک تروریستی منافقین به سه سال حبس محکوم شده بود، سال گذشته با حکم ارفاقی پزشکی قانونی به مرخصی از زندان رفت.

نامبرده با سوءاستفاده از این حکم، مجدداً شروع به فعالیت ضد امنیتی و ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب خارج کشور کرده بود و لذا با اتمام مدت مرخصی، پزشکی قانونی با بررسی و معاینه مجدد، حکم به بازگشت وی به زندان را صادر کرد.

ارسال نظر

روابط عمومی
29 اردیبهشت 1401