ثبت‌نام قطعی شرکت در همایش تخصصی «در مسیر حرفه وکالت مدرن»
درخواست ثبت‌نام در همایش