info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
آیا منشی هیئت مدیره از سهامداران است؟*به طور کلی، منشی هیئت مدیره جزو سهامداران شرکت محسوب نمی‌شود.*


نقش اصلی منشی هیئت مدیره، *اداره امور مربوط به جلسات هیئت مدیره* و *تنظیم صورتجلسات* آن است. 


منشی هیئت مدیره *عضوی از هیئت مدیره نیست* و *در تصمیم‌گیری‌ها و رای‌گیری‌های هیئت مدیره شرکت نمی‌کند.*


*مالکیت سهام در شرکت، حقی است که فقط برای سهامداران شرکت در نظر گرفته شده است.* برای اینکه فردی سهامدار محسوب شود، باید *سهام شرکت را به طور قانونی خریداری کرده باشد* و *نام او در فهرست سهامداران شرکت ثبت شده باشد.*


*با این حال، در برخی موارد ممکن است منشی هیئت مدیره نیز سهامدار شرکت باشد.* این موضوع به *ساختار شرکت و توافق بین سهامداران و منشی هیئت مدیره* بستگی دارد. 


*برای تعیین اینکه آیا منشی هیئت مدیره در یک شرکت خاص سهامدار است یا خیر،* باید *اساسنامه شرکت و سایر مدارک مربوطه را بررسی کرد.*


*همچنین می‌توانید با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و یا با پرس و جو از خود شرکت، از این موضوع اطمینان حاصل کنید.*


نویسنده: فریده امینی


ارسال نظر

فریده امینی
18 تیر 1403