پرداخت اشتراک ماهیانه

توجه مهم: کلیه مشترکان ماهیانه پاو به صرف پرداخت حق اشتراک همان ماه حق دسترسی به کلیه وبینارهای آموزشی کوتاه‌مدت (همان ماه) را خواهند داشت. جهت اطلاع از فهرست وبینارهای آموزشی کوتاه‌مدت اینجا را کلیک کنید.

 • اعضاء گروه کارشناسان حقوقی(۲)

  تسویه گذشته پرداخت
 • اعضاء و همکاران پاو

  برای پرداخت حق اشتراک ماه شهریور از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • سایر اعضاء(غیر پاو)

  برای پرداخت حق اشتراک ماه شهریور از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۳۰۰ هزار تومان پرداخت
 • متقاضیان تک درس

  اگر متقاضی صرفا یک یا چند وبینار هستید، برای پرداخت شهریه هر وبینار به صورت جداگانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.