طبق منطق دفاتر اسناد برای یخچال و تلویزیون هم باید سند رسمی صادر شود!
طبق منطق دفاتر اسناد برای یخچال و تلویزیون هم باید سند رسمی صادر شود!

 حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس از بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، دفاع کرد و گفت: دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1863 مورخ 2/12/1399 رأی به ابطال بندهای 2و 3 بخشنامه شماره 147204سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده است و الان برگ سبز خودرو سند مالکیت شمرده می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مردم در آینده بابت عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد دچار مشکل نخواهند شد، بیان کرد: اگر بخواهیم برای مال منقول و وسیله نقلیه سند صادر کنیم، باید برای یخچال و تلویزیون هم سند رسمی صادر شود! حالا در رابطه با ماشین و وسیله نقلیه اگر گفته می‌شود که برگ سبز صادر شود همانطور که در همه جهان هست، برای این است که گواهی باشد که مال در اختیار و ملک صاحب آن است؛ از قدیم نیروی انتظامی آن را صادر می‌کرده و الان هم به نظر ما وظیفه نیروی انتظامی است که این سند را صادر کند.

نوروزی متذکر شد: اگر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی را مجلس تصویب کرده، این قانون هیچ اجباری برای تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ندارد؛ ماده 47 و 48 قانون قانون ثبت هم اجباری برای ثبت اموال منقول نگذاشته و اجبار نیست و از نظر ما همان برگ سبز معتبر است و فرمایشات دادستان کل کشور کارگشا و راهگشاست و دفترخانه‌ها نباید مقاومت کنند.

نماینده مردم رباط‌کریم در خانه ملت دگفت: نمایندگان مجلس و دولت مصمم هستند که کار را بر مردم تسهیل کنند و آسان بگیرند؛ فرق است بین اینکه برای یک اتوبوس یک کسی با 200 هزار تومان مراجعه به راهور کند و آن را با برگ سبز جابجا کند با اینکه برود در دفترخانه 20 تا 30 میلیون برای تظنیم سند پرداخت کند.
ارسال نظر

روابط عمومی
24 شهریور 1400