تعطیلی واحدهای ستادی و قضایی قوه قضائیه تهران و البرز تا پایان یکشنبه هفته آینده
تعطیلی واحدهای ستادی و قضایی قوه قضائیه تهران و البرز تا پایان یکشنبه هفته آینده

امین حسین رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه گفت: با عنایت به اعلام سخنگوی دولت مبنی بر تعطیلی ادارات تابعه استان‌های تهران و البرز از روز سه شنبه مورخ 1400.04.029 لغایت روز یکشنبه مورخ  1400.05.03 به منظور پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا، تمام واحدهای ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه استان‌های تهران و البرز تا پایان یکشنبه هفته آینده تعطیل است.

ارسال نظر

روابط عمومی
28 تیر 1400