زندانیان در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار بگیرند
زندانیان در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار بگیرند

 محمدمهدی حاج محمدی، در شورای عالی قضائی با اشاره به تدابیر به کار گرفته شده در این سازمان برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و کنترل سویه دلتا، در زندان‌های کشور از واکسیناسیون مددجویان زندانی در ندامتگاه‌های تهران خبر داد.

وی گسترش این طرح در سطح کشور را نیازمند تمهید ستاد ملی مبارزه با کرونا و در اولویت قرار دادن زندانیان در طرح‌های واکسیناسیون عمومی دانست و از برنامه ریزی برای اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط در این ایام خبر داد.
ارسال نظر

روابط عمومی
28 تیر 1400