درخواست رییس نظام پزشکی ازدادستان کل کشور/طبق قانون برنامه ششم توسعه پزشکان از سوی قضات بازداشت نشوند
درخواست رییس نظام پزشکی ازدادستان کل کشور/طبق قانون برنامه ششم توسعه پزشکان از سوی قضات بازداشت نشوند

رییس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به دادستان کل کشور خواستار اجرای بند «خ» ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر بازداشت نشدن پزشکان از سوی قضات و دادستان ها شد.به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، محمد رضا ظفرقندی رییس این سازمان از حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور خواست: برابر بند «خ» ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه ای بوده و دستگاه قضایی آن را به عنوان وثیقه قرار تامین بپذیرند به جز در مواردی که خسارت عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد.

ظفرقندی در نامه خود اضافه کرده است: لیکن در حال حاضر برخی قضات و دادستان ها نسبت به ایفای تکلیف قانونی فوق توجه لازم را نکرده و بعضا علیرغم تذکر امر از اجرای آن استنکاف ورزیده و اقدام به بازداشت پزشکان می کنند.

مستدعی است در صورت صلاحدید، دستور مقتضی نسبت به اجرای قانون صدرالذکر به دادسراها و محاکم قضایی صادر نمایند.

ارسال نظر

روابط عمومی
25 اردیبهشت 1398