اجرای طرح داوری شورای حل اختلاف در دعاوی خودرو و ساختمان در دادگستری تهران
اجرای طرح داوری شورای حل اختلاف در دعاوی خودرو و ساختمان در دادگستری تهران

برای نخستین بار در و به ابتکار عمل دادگستری تهران، طرح داوری شورای حل اختلاف در قراردادهای فروش خودرو و ساختمان به اجرا در آمده و با برگزاری جلساتی با معاونت‌های حقوقی خودروسازان و روسای اتحادیه املاک و فروش خودرو مقرر شد شرط داوری شورای حل اختلاف در قراردادها گنجانده شود.

با توجه به ورود زیاد پرونده‌های خودرو و ساختمان به دادگاه‌ها و با اجرای این طرح، نقش موثر و حضور شوراهای حل اختلاف در این نوع از قراردادها پررنگ‌تر خواهد شد و بدین طریق از ورود تعداد زیادی پرونده به محاکم جلوگیری به عمل می‌آید و در رسیدگی به دعاوی نیز تسریع می‌شود.

ارسال نظر

روابط عمومی
05 مهر 1399