مباحثی پیرامون قانون مالیاتهای مستقیم


برای نخستین بار در قانون اساسی مشروطه اساس اخذ مالیات از اشخاص بنیان نهاده شد . 

مهم ترین قانون مالیات مستقیم در 28 اسفند ماه سال 1345 به تصویب رسید و تا هم اکنون چندین اصلاحیه داشته است که آخرین آن در سال 1395 به تصویب رسیده است .

اخذ مالیات 2 تأثیر مهم در کشور خواهد داشت که اولین آن کمک شایانی است که مالیات ها به تامین منابع مالی دولت می نماید .

در مرتبه بعدی تاثیر اخذ مالیات در گردش چرخه اقتصاد کشور است .

علاوه بر این ها اخذ مالیات باعث گسترش عدالت و توزیع یکسان در آمد و ثروت است .

وجوه تمایز مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی :

*اگر مالیات بر درآمد در قالب اشخاص حقیقی باشد ، بخشی از درآمد از معافیت برخوردار است در حالی که اشخاص حقوقی از این معافیت بی بهره هستند .

*مالیات اشخاص در هر سطحی از درآمد مشمول مالیات که باشد با نرخ 25 درصد محاسبه خواهد شد ، ولیکن درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی بر اساس ماده 131 محاسبه می گردد .

* اشخاص حقیقی که در قالب مشاغل اظهارنامه می دهند مکلف به داشتن دفاتر قانونی ، روزنامه ، کل نیستند اما اشخاص حقوقی ملزم به نگهداری این دفاتر هستند .

3 حالت متفاوت که دارای اثر یکسان هستند :

*اشخاصی که مشمول مالیات نیستند .

*اشخاصی که معاف از مالیات هستند .

*اشخاصی که مالیات ان ها با نرخ صفر درصد محاسبه می شود.

بر اساس قانون تجارت شرکت ها پس از این که مطابق قانون در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و تشکیل شدند ملزم هستند تا به سازمان امور مالیاتی مراجعه نمایند و پرونده مالیاتی تشکیل دهند.

شرکت برای این که بتواند شروع به فعالیت نماید باید کد اقتصادی داشته باشد و هم چنین برای این که بتواند در پایان سال مالی اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال نماید باید پرونده مالیاتی داشته باشد بنابراین داشتن پرونده مالیاتی علاوه بر این که شرکت ملزم به آن است ، اقدامی است که شرکت برای داشتن فعالیت ناگزیر به انجام آن است .

برگ تشخیص :

یکی از اوراق رسمی سازمان امور مالیاتی برگ تشخیص است.

پس از این که مؤدی اظهارنامه مالیاتی خود را در پایان سال مالی و در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی ارسال نمود سازمان اقدام به صدور برگ تشخیص می نماید .

برگ تشخیص صادر شده قطعی نمی باشد و مؤدی در صورتی که به برگ تشخیص صادر شده اعتراض داشته باشد باید ظرف یک ماه اعتراض خود را به مرجع حل اختلاف مالیاتی تقدیم نماید .

در مرجع حل اختلاف مالیاتی 2 هیأت داریم :

*هیأت حل اختلاف بدوی

*هیأت حل اختلاف تجدید نظر

در صورتی که مؤدی نسبت به رأی صادره توسط مرجع حل اختلاف بدوی معترض باشد اعتراض خود را به هیأت حل اختلاف تجدید نظر تقدیم می نماید .

در مراحل اعتراض به برگ تشخیص چند مرجع فوق العاده نیز داریم :

شورای عالی مالیاتی :

این مرجع برای رسیدگی به پرونده فقط از لحاظ شکلی بررسی می نماید و وارد ماهیت نمی شود .

هیأت ماده 216 مکرر:

در صورتی که مؤدی به عملیات اجرایی اعتراض داشته باشد اعتراض خود را باید به این مرجع تقدیم نماید.

مزیتی که این مرجع برای مؤدی دارد این است که اگر از لحاظ شکلی به پرونده ایراد بگیرد می تواند نقض گرفته و به ماهیت هم رسیدگی نماید .

هیأت ماده 251 مکرر:

برای اعتراض به این مرجع مؤدی در هر مرحله از رسیدگی که باشد می تواند اعتراض خود را به این هیات تقدیم نماید .

                                                       
ارسال نظر

عطیه ذوالفقاری/کارشناس حقوقی
14 اردیبهشت 1399