برگزاری سمینار یک روزه کسب و کار ویژه کارآفرینان، مدیران ارشد و صاحبان برند

موسسه حقوقی دادفران مهر پاو در جهت اهداف آمورزشی که ترسیم کرده در نظر دارد سمینار آموزشی یک روزه ای برای مدیران ارشد ، کارآفرینان و صاحبان برند برگزار کند.

این سمینار یک روزه در جهت آشنایی با قوانین و مقررات ثبت برند، تامین اجتماعی ،تنظیم قراردادها، مالیات و … به صورت VIP برگزار خواهد شد.

کارآفرینان، مدیران و صاحبان برند که مایل به حضور در این سمینار هستند جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی موسسه حقوقی دادفران مهر پاو تماس بگیرند.

ارسال نظر

روابط عمومی
15 اردیبهشت 1397