برگزاری جلسه آموزشی دپارتمان مالکیت معنوی و شرکت‌ها

جلسه آموزشی دپارتمان مالکیت معنوی و شرکت‌ها روز پنجشنبه ۱۳۹۷/۶/۲۲ ساعت ۱۰ الی ۱۳ در طبقه چهارم برگزار می‌گردد.


از عموم علاقمندان جهت شرکت در کلاس مذکور دعوت به عمل می‌آید.

ارسال نظر

روابط عمومی
14 اسفند 1397