مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»


سخنران: دکتر نگار عقیقی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران 

ارسال نظر

روابط عمومی
26 دی 1398