آئین دادرسی مدنی؛ مقدم یا مؤخر بر قوانین ماهوی

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»


سخنران: دکتر حسن فضلی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران 

ارسال نظر

روابط عمومی
26 دی 1398