تببین و افشای جنایت‌های حقوق بشری آمریکا ضروری است
تببین و افشای جنایت‌های حقوق بشری آمریکا ضروری است
بوشهر_ایرنا_ معاون بین الملل سازمان جوانان حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران گفت: در حوزه حقوق بشر تبیین و افشای جنایت‌های مکرر سالانه آمریکا، نظام سلطه و استکبار جهانی ضروری است.

سعید حقانی چهارشنبه شب در پنجمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم  انقلاب در بوشهر افزود: در اینارتباط مقام معظم رهبری نیز چند سال پیش بیان داشتند که در حوزه نقض حقوق بشر در آمریکا نسبت به سایر کشورها و ایران بیش از ۱۰۰ سند داریم که می‌توانیم آبروی آنها را در ایران و منطقه ببریم.

 وی بیان کرد: در حوزه حقوق بشر اسلامی نیز بحث آموزش و فرهنگ‌سازی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

حقانی ادامه داد: حقوق بشر در معارف اسلامی به فراوانی در کتاب‌های مختلف، رسیده‌ها از ائمه معصومین (رع) و حتی  قرآن اشاره شده است.

وی یادآور شد: این اصطلاح اشتباه است که مقوله حقوق بشر از سوی غربی‌ها مصادر شده و آن را از خود دانسته تا برایش نسخه جدید بنویسند.

حقانی بیان کرد: در موضوع حقوق بشر بحث جهان شمولی و فراملی بودن مطرح است و اینکه به معنای واقعی کلمه مربوط به همه نوع بشر است.

 وی ادامه داد: فارغ از نگاه‌های نژادی، سیاسی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی باید به مساله کرامت انسان که به عنوان زیربنا  و محور اصلی حقوق بشر است، پرداخته شود.

وی گفت: در این زمینه نگرانی از سیاست‌زدگی و اهرم فشار قراردادن مسائل حقوق بشری با انگیزه‌های سلطه‌گری، استعماری و استکباری نظام سلطه و  کشورهای متحد با آنان است.

حقانی اضافه کرد: از جمله این مصداق‌ها می‌توان به چند مورد در تاریخ استان بوشهر اشاره کرد که ایادی استعماری و استکباری در طول تاریخ این استان حداقل در سه مورد به طور جدی نقض حقوق بشر استعماری داشتند.

وی یادآورشد: نکته مهم این سه مرحله اقدام ننگین، حضور و مقاومت مردمی در برابر این نقض حقوق بشر استعماری و استکباری بوده است.

ارسال نظر

روابط عمومی
17 مهر 1398