حقوق عامه در برنامه تحولی مبارزه با فسادقوه قضائیه محقق می‌شود

مائده چینی‌ساز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، گفت: به دلیل اینکه قوه قضائیه پشتیبان حقوق فرد و جامعه است و مسؤول تحقق بخشیدن عدالت در جامعه بوده، مسؤولیت خطیری دارد .
وی ادامه داد: برنامه جدید رئیس قوه قضائیه در برخورد با فساد رویکرد خوبی است چرا که هدف این مجموعه به حداقل رساندن فساد درون سازمانی و برون سازمانی است.
این استاد دانشگاه گفت: البته مبارزه با فسادهایی که تاکنون اتفاق افتاده و در این برهه زمانی به معنی این نیست که فساد بالاست بلکه حداقل‌های فساد هم قوه قضائیه را در تحقق عدالت با مشکل مواجه می‌کند و به تحقق عدالت آسیب می‌زند.
چینی‌ساز گفت: کوچک‌ترین فساد به نگرش مردم و حس اعتمادی که به دستگاه قضا دارند آسیب خواهد زد و رویکرد قوه قضائیه در برخورد با فساد از این جهت اهمیت دارد.
وی تصریح کرد: حقوق عامه از اصل‌های اساسی است و تحقق آن به عنوان یک وظیفه مهم بر دوش قوه قضائیه گذاشته شده و این دستگاه ناگزیر است که فساد را به حداقل برساند تا بتواند این نگرش را در بین مردم ایجاد و اعتمادسازی کند.
مبارزه با فساد و حس اعتماد در مردم قابل لمس است
این استاد دانشگاه افزود: تغییراتی که در حال حاضر اتفاق افتاده و رویکرد قوه قضائیه در برخورد با فساد کاملاً محسوس است و بنده به عنوان یک وکیل این تغییرات را در افکار عمومی و در بین مردم و همچنین در دادگاه می‌بینم که کاملاً این رویکرد با سایر دوره‌های قبل متفاوت شده و زمانی که این دوره‌ها را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که در دوره فعلی اعتمادسازی بیشتری اتفاق افتاده است.
برخورد با فساد بیرون سازمانی و تعامل دوسویه سازمانها
چینی‌ساز گفت: در برخورد با فساد بیرون سازمانی همان‌گونه که حق و عدالت در شرح وظایف قوه قضائیه است اما نظارت و بررسی سایر دستگاه‌ها می‌تواند میزان فساد را به حداقل‌ترین‌ حد خود برساند و این موضوع به همکاری سایر دستگاه‌ها و ارتباط دو سویه آن میان سازمان‌های اجرایی و قوه قضائیه مرتبط می‌شود.
وی گفت: چنانچه بتواند قوه قضائیه آموزش‌های لازم و گزینش‌های مناسب را در دستگاه‌های مختلف داشته باشد و این دستگاه‌ها نیز رویکرد همسو با قوه قضائیه را در پیش بگیرند قطعاً رابطه خوبی در برخورد با فساد خواهند داشت و این امر نیاز به تعامل دو طرفه دارد.

ارسال نظر

روابط عمومی
27 مرداد 1398