نکاتی پیرامون چک - 4

روش دریافت وجه چک از طریق کیفری :

برای آنکه  دارنده بتواند از طریق کیفری وجه  آن را وصول نماید می بایست ظرف ۶ ماه وجه آنرا مطالبه نموده و گواهی عدم پرداخت گرفته باشد  و همچنین ظرف ۶ماه از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری مطرح نموده باشد.

چک های سفید امضا ، چک های تضمینی( چک هایی که جهت حسن‌ اجرای تعهدات صادر می شوند) وصف کیفری ندارند


ادامه دارد


ارسال نظر

فاطمه کمرخانی،کارآموز وکالت
30 آبان 1401