جنین حاصل از تجاوز

هاله ای که در رحم پیوند می خورد موجود مقدسی را ایجاد می کند و فرزندی زاده می شود ، قلب مادر با قلب جنین به وجود آمده پیوند می خورد و همزمان نفس می کشند و دایما از ان  مراقبت می نماید تا فرزندی پر عشق به دنیا آید چون حاصل یک عشق و آرامش است بدون ترس بدون وحشت بدون آلودگی در مکانی امن و شایسته ، گاهی بر اثر تغییرات محیط زندگی ؛ جامعه ،خشم ،نفرت و شاید عوامل دیگر اتفاقهایی می افتد که جبران پذیر نیست و یا غیر قابل جبران است .


قرار گرفتن در محیطی نا امن در مکانی غیر ضروری و یا مورد خشم قرار گرفتن کسی که از روی نفرت و یا عشق نافرجام و یا از جهت تمایلات جنسی نا متعارف بیماری و هزاران هزار عوامل دیگر که موجب جرم و جنایت می شود زنی و یا دختری در موقعیتی قرار می گیرد که خواسته یا نا خواسته در منجلابی می افتد که رهایی از آن دشواریهای  زیادی به دنبال خواهد داشت ، اینکه مورد تعرض قرار می گیرد به لحاظ روحی و جسمی اسیب می بیند ، از خانه و جامعه طرد می شود ، لب به سخن نمی گشاید به دلیل ترس از خانواده و دوستان شکواییه نمیدهد به دلیل عدم شنیده نشدن حرفهایش و محکوم شدن خودش چون زن است و آبرو را در درجه نخست می داند تا لطمه و اسیب روحی و جسمی خود را، در این اندوه گیر می کند ، اما اندک کسانی نیز هستند که با حمایت خانواده و انجمن زنان آسیب دیده لب می گشایند شکواییه می کنند و در مورد جنایتی که در حقش شده سخن می گوید .


اینکه مورد حمله قرار گرفته و آسیب های جسمی به او وارد شده و جنینی تشکیل شده که حاصل یک روند غیر طبیعی می باشد که هیچ دخالتی در آن نداشته جز سر خوردگی و بی ارزشی این موضوع گاهی به خود کشی می کشد و نه تنها خودش بلکه جنین نیز از بین می رود .در فقه و قوانین کشور ما سقط جنین نه تنها گناه کبیره است بلکه جرم محسوب شده و در نفس خود قتل عمد به حساب می اید اما در وضعیتی که به دختری یا زنی تجاوز شده و به زور به جسم او آسیب وارد شده است و هیچ آینده ای و آرامشی برای آن فرزند متولد شده نیست سقط جنین شاید بهترین راهکار باشد . با نگاهی به وضعیت خانمی که باردار شده که خود هیچ امنیتی ندارد چگونه می تواند نوزادی را به دنیا آورد که برای او نه امنیت هست نه ارامش ، مخصوصا اینکه تجاوز به صورت دسته جمعی بوده باشد در اکثر موارد با توجه به روانشناختی به اصطلاح مادر با اغماض حکم به سقط جنین داده می شود اما به ندرت،  در بیشتر مواقع حکم داده نمیشود و سخت گیرانه مادر را مجبور به نگه داشتن جنین می کنند تا به دنیا بیاید .


دیده شدن نوزادانی در سطل اشغال کنار خیابان درب مساجد ،اتوبوس و هزاران مکان دیگر ،این نوزادان همان هایی هستند که حاصل از تجاوز به دنیا می ایند و بدون حامی در خیابان رها می شوند که چه بسا خود این کودکان در آینده مورد تعرض قرار می گیرند . در برخی موارد نیز زن مجبور می شود در مراکز بدون رعایت موارد بهداشتی و بدون مجوز قانونی دست به سقط جنین بزند که در بیشتر مواقع منجر به مرگ زن و جنین می شود .


 اینکه یک نفس گرفته شود بسیار ناراحت کننده است و ما حق نداریم موجودی را که نفس می کشد و روح دارد را از بین ببریم اما با نگاهی آگاهانه و عاقلانه به آینده فرزندی که متولد خواهد شد از تجاوز حکم به سقط جنین دادن نه تنها گناه نیست بلکه در بیشتر مواقع شاید بزه کاری در آینده نباشد و نداشته باشیم و جرم و جنایتی از جانب آنها به وجود نیاید البته در اکثر مواقع . زیرا نه تنها خانواده ای وجود ندارد بلکه آموزش و امنیتی نیست و سرخورده در جامعه رها می شود و برای گذراندن زندگی دست به کارهایی می زند که سر از کانون اصلاح و تربیت و در نهایت زندان .

فرزند بدون هویت و شناسنامه در جامعه خشن هویت می گیرد که جز نا امنی چیزی نسیبش نشده و اگر در نهایت حکم به اعدام برای او صادر شود چیزی جز مرگ نسیت پس بهتر نبود از ابتدا به وجور نمی امد تا بزه ای مرتکب نشود .

خارح از بحث اجتماعی و روانشناختی در جامعه نوزاد متولد شده از تجاوز چه هویتی خواهد گرفت نام کدام پدر برای او گزیده خواهد شده اهلیت استیفا و تمتع چگونه بدست می اورد از چه کسی ارث می برد والدین او چه کسانی محسوب می شوند قیم او کیست و هزاران سوال که در طی سالهای زندگی او پیش می اید .

گاهی لازم است  در موقعیتی  مناسب اگاهانه و عاقلانه به مسایل بنگریم و حکم مقتضی صادر کنیم ، جامعه ای بهتر و سالم تر بسازیم  و یا با اندک نگرشی منصفانه محلی امن برایشان ایجاد کنیم تا زمانی که به این دنیا چشم می گشایند اینده خوبی برایشان رقم بخورد .ارسال نظر

سارا شاهرخ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
16 آبان 1401