نکات حقوقی قانون نظام صنفی-1

1-    پروانه کسب قائم به شخص است ، به این معنا که پروانه صادر شده مختص به متقاضی دهنده می باشد و قابل نقل و انتقال نیست .

2-    پروانه کسب قائم به محل کسب است ، اصطلاحاً برای همان محل و کد پستی اعلامی و همان پلاک صادر می شود .

3-    پروانه کسب قائم به شغلی است که مجوز صادر می شود و تغییر شغل باعث ابطال پروانه کسب می شود .

4-    پروانه کسب به دو صورت صادر می شود یا یکساله و موقت و یا 5 ساله ؛ که تفاوت آن صرفا در مدت آنهاست .

5-    پروانه کسب تخصصی مجوزی است که با گذراندن دوره های تخصصی و قبولی در آزمونهای خاص توسط مراجع ذی صلاح صادر می شود .ارسال نظر

سارا شاهرخ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
12 مهر 1401