اتهام قاتل شهید "امیر کیوان‌لو" قتل عمد است / اولیای‌دم درخواست قصاص دارند
اتهام قاتل شهید "امیر کیوان‌لو" قتل عمد است / اولیای‌دم درخواست قصاص دارند

 کیفرخواست سارق خشن و عامل شهادت شهید کیوان‌لو از سوی دادسری امور جرائم جنایی صادر و پرونده به دادگاه یک کیفری استان تهران ارسال شد.
 یکشنبه سیزدهم شهریورماه جاری، رسیدگی به پرونده شهادت ستوان یکم " امیر کیوان‌لو" در دستور کار ساسان غلامی؛ بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جرائم‌جنایی قرار گرفت.
با دستگیری متهم در تحقیقات بازپرس پرونده مشخص شد، قاتل با انگیزه سرقت وارد خانه‌ای در میدان سپاه شده که هنگام فرار در راه‌پله‌های ساختمان مامور کلانتری 106 نامجو را از ناحیه قفسه سینه هدف ضربه چاقو قرار داده و وی را به قتل رسانده است.
ساعتی بعد، قاتل به شعبه سوم دادسرای امور جنایی منتقل شد و هدف تحقیقات قرار گرفت؛ وی در جریان جلسه بازپرسی صراحتا به قتل مامور کلانتری 106 نامجو با یک ضربه چاقو اعتراف کرد.
روند قضایی پرونده ادامه داشت تا اینکه روز جاری در کمتر از 72 ساعت بررسی و تحقیقات مقدماتی، قرار جلب دادرسی از سوی ساسان غلامی؛ بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جرائم جنایی صادر شد.
همچنین با توجه به صدور قرار جلب به دادرسی متهم به اتهام قتل و سرقت مقرون به آزار، کیفرخواست توسط دادسرای ناحیه (27) دادسرای امور جرائم‌جنایی صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و به زودی متهم این پرونده برای دفاع از خود، پای میز محاکمه خواهد رفت.
اولیای‌دم شهید ستوان یکم امیر کیوان‌لو نیز در این پرونده تقاضای قصاص متهم را مطرح کرده‌اند.

ارسال نظر

روابط عمومی
17 شهریور 1401