رأی وحدت رویه دیوان عالی درباره شرایط تقاضای تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
رأی وحدت رویه دیوان عالی درباره شرایط تقاضای تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

 طبق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تقاضای تخفیف مجازات در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، در صورتی قابل رسیدگی است که شاکی در مهلت قانونی اعتراض نکرده باشد.

 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‎‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه اختلاف نظر دادگاه‌های کیفری 2 اراک پیرامون موضوع تقاضای تخفیف مجازات در اجرای ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری بررسی شد و در نهایت اکثریت اعضا، رأی شعبه 108 دادگاه کیفری 2 اراک مبنی برقابل طرح نبودن تقاضای تخفیف مجازات قبل از انقضای مهلت تجدید نظرخواهی را صائب دانستند.

طبق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی ممکن است که شاکی خصوصی درخواست تجدید نظر نکرده باشد.

متن رأی پس از تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.

گفتنی است؛ در پایان جلسه هیئت عمومی، از حسن غفارپور، رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور، به عنوان قاضی نمونه کشوری تجلیل به عمل آمد.

ارسال نظر

روابط عمومی
30 تیر 1401