برخورد شدید و غیرقابل اغماض با عاملان تیراندازی در ایذه
برخورد شدید و غیرقابل اغماض با عاملان تیراندازی در ایذه

 دادستان شهرستان ایذه گفت: با افرادی که اقدام به تیراندازی کنند، برخورد شدید و غیرقابل اغماضی صورت خواهد گرفت.

یارمحمد رسالتی خواه اظهار کرد: با توجه به موارد متعدد وقوع تیراندازی در مراسم و همچنین توسط اراذل و اوباش در این شهرستان با افرادی که اقدام به تیراندازی و ایجاد ناامنی کنند، برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

وی در خصوص اقدامات قضائی و انتظامی نیز گفت: با توجه به اینکه تظاهر به حمل سلاح در قانون جرم است، حمل هرگونه سلاح ممنوع است و در صورت مشاهده، نسبت به توقیف اسلحه اقدام می‌شود.

رسالتی خواه افزود: همچنین با افرادی که اقدام به تیراندازی کنند، برخورد شدید و غیرقابل اغماضی صورت خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه در خصوص اتفاق اخیر مرگ دختر نوجوان در منازل مسکن مهر این شهرستان که بر اثر تیراندازی اراذل و اوباش اتفاق افتاد، عنوان کرد: مقصران این حادثه شناسایی، عده‌ای از متهمان در این خصوص دستگیر شدند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

ارسال نظر

روابط عمومی
28 مهر 1400