برنامه و آرشیو صوتی استخدام و حفظ کارکنان

نظر سنجی سلسله مباحث آموزشی صوتی

survey

«سلسله مباحث آموزشی صوتی»

سلسله مباحث آموزشی صوتی "مدیریت و رهبری" توسط آقای محمد فرجی در ۱۹ فصل (۱۷ اصل کار تیمی، صفات بایسته فرد الهام بخش، ۲۱ قانون انکار­ناپذیر رهبری، زندگی هدفمند، پرورش رهبر درون، مدیریت فردی، مهارت‌های زندگی، ۱۴ دیدگاه مهم در مدیریت، مدیران بزرگ، نه به محدودیت، قانون موفقیت، مذاکره، عادت‌های اتمی، رهبران آخر غذا می خورند، معنای هدف گذاری، تصمیم گیری، مسیر شغلی و استخدام و حفظ کارکنان) با هدف ارتقاء فرهنگ کار تیمی و سازمانی و دانش و مهارت­های شخصی و گروهی طبق برنامه مدون از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ تا کنون به مخاطبان و همراهان محترم تقدیم شده است و در صورت رضایت و علاقمندی شما به همین منوال نیز تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

از آنجاییکه همراهان گرامی از گروهها و طیف­های مختلف جامعه حقوقی ایران می­باشند، بیان دیدگاهها و نظرات در ادامه مسیر حائز اهمیت می­باشد. لذا از کلیه مخاطبان ارجمند خواهشمند است، با ارائه نظر و دیدگاه خود ما را ارشاد و راهنمایی فرمایند:


دیدگاه: به نظر اینجانب، سلسله مباحث آموزشی صوتی (مدیریت و رهبری):توجه: اگر دیدگاه یا نظر خاص دیگری دارید، با افتخار پذیرای آن خواهیم بود.


# آرشیو فصل(19): استخدام و حفظ کارکنان
آشنایی با فرآیند استخدام - محمد فرجی
تعیین الزامات شغلی - محمد فرجی
فراخوان داوطلبان مناسب - محمد فرجی
مصاحبه با متقاضیان - محمد فرجی
ارزیابی متقاضیان - محمد فرجی
تصمیم گیری و ارائه پیشنهادات شغلی - محمد فرجی
موضوع حفظ کارکنان - محمد فرجی
چالش ها در حفظ کارکنان - محمد فرجی
استخدام صحیح - محمد فرجی
محل کار مطلوب - محمد فرجی
ترویج فرهنگ مناسب - محمد فرجی
پیشگیری از فرسودگی شغلی - محمد فرجی
تقویت مهارت های فردی - محمد فرجی
حفظ نیروی کار چند نسلی - محمد فرجی