دبیر ستاد حقوق بشر: باید به سمتی حرکت کنیم که واحد سنجش حبس به جای سال، ساعت باشد
دبیر ستاد حقوق بشر: باید به سمتی حرکت کنیم که واحد سنجش حبس به جای سال، ساعت باشد

علی باقری کنی دبیر ستاد حقوق بشر در بازدید از زندان تهران بزرگ با تأکید بر این که "هر چند اداره زندان‌ها زیر نظر قوه قضائیه است، ولی اداره مطلوب و بهینه زندان‌ها نیازمند انجام وظایف و تکالیف قانونی دیگر دستگاه‌ها و کمک به سازمان زندان‌ها در این زمینه است"، اظهار کرد: با وجود اینکه نمی‌توان منکر نقش محوری فرد در ارتکاب جرم و بزه شد، ولی نمی‌توان از نقش تأثیرگذار بسیاری از دستگاه‌ها در جلوگیری از انحراف فرد و یا سوق دادن وی به سمت بزه به‌ راحتی گذشت که در این میان موضوع اهمال و سستی و یا ترک فعل‌های مراجع ذیربط اهمیت ویژه‌ای دارد. 

دبیر ستاد حقوق بشر با تأکید بر رعایت "حقوق متهم و مجرم" از یک طرف و "حقوق شاکی و جامعه" از سوی دیگر بیان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که "واحد سنجش حبس" به جای "سال" ، نه حتی "ماه و هفته و روز" ، بلکه "ساعت" باشد. 

ارسال نظر

روابط عمومی
05 مهر 1399