برگزاری کلاس حقوقدان هوشمند

کلاس حقوقدان هوشمند در روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۵/۱۸ در محل سالن اجتماعات موسسه دادفران مهر پاو تشکیل شد.


در این کلاس ۱۵ نفر حضور داشتند و جناب آقای مقسومی به عنوان استاد ، مباحث مربوطه را آموزش دادند.

ارسال نظر

روابط عمومی
14 اسفند 1397