بررسی جرایم سیاسی در هیأت منصفه مطبوعات از سم پاشی‌های منفی جلوگیری می کند
بررسی جرایم سیاسی در هیأت منصفه مطبوعات از سم پاشی‌های منفی جلوگیری می کند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی جرایم سیاسی در هیأت منصفه مطبوعات قدم خوبی از سوی ریاست قوه قضائیه است.

پور مختار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه در پی اقدام قوه قضائیه از این پس جرایم سیاسی در صلاحیت هیأت منصفه مطبوعات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، بیان کرد: بررسی جرایم سیاسی در هیأت منصفه مطبوعات قدم خوب و بزرگی از سوی رئیس قوه قضائیه است.

وی ضمن بیان اینکه این موضوعی است که در قانون ذکر و تصریح شده است گفت: در این باره هیأت منصفه هم تشکیل شده است و این اقدام باعث می‌شود از سویی قانون اجرا و همچنین سمپاشی‌های منفی که در اجرا نشدن قانون افرادی القا می‌کنند رفع شود.

پورمختار افزود: در عین حال با حضور هیأت منصفه برای بررسی و تشخیص مجرم بودن فرد یا مستحق بودن او برای تخفیف یک آرامشی در فعالیت‌های سیاسی ایجاد خواهد شد.

این نماینده مجلس توضیح داد: چرا که درباره جرم سیاسی قانون وجود دارد و این موضوع زمینه اجرای آن را فراهم می‌کند و بر این مبنا تصمیم بسیار مبارکی است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: البته مرحله‌ای قبل از آن وجود دارد و آن اینکه جرایمی که این افراد مرتکب می‌شوند آ‌یا جرم سیاسی است یا نه و تشخیص آن بر عهده قاضی رسیدگی کننده قرار دارد.

ارسال نظر

روابط عمومی
17 مهر 1398