شبنم نعمت‌زاده محاکمه می‌شود
شبنم نعمت‌زاده محاکمه می‌شود
شبنم نعمت‌زاده یکی از متهمان پرونده شرکت‌های دارویی دوشنبه هفته آینده محاکمه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر شبنم نعمت‌زاده از متهمان پرونده شرکت‌های دارویی دوشنبه هفته آینده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی محاکمه می‌شود.

این پرونده در شعبه سوم دادگاه رسیدگی خواهد شد.
ارسال نظر

روابط عمومی
17 شهریور 1398