داوری- جلسه نهم

عنوان:شروع داوری

نکته 1:

سوال:آیا زمانی که دادگاه طرف مقابل را برای داوری انتخاب می کند،داوری شروع می شود؟پاسخ:خیر

زیرا که داور هنوز قبولی خود را اعلام نکرده است.

آیا اگر داور قبولی خود را اعلام کرد،داوری شروع می شود؟در این جا فرضی پیش می آید؛داور می گوید؛من قبولی خود را اعلام کردم،اما به چه چیز باید رسیدگی کنم؟زیرا مشخصات طرفین،پرونده دست من نیست.طرفین اختلاف باید به داور موضوع اختلاف را ارجاع بدهند تا این که داور رسیدگی خود را آغاز کند.پس نکته؛تاریخ شروع داوری،زمان انتخاب داور نیست.تاریخ شروع داوری،زمان اعلام قبوای داور نیست.

تاریخ شروع داوری به طور قطعی؛زمان قبول داوران و ابلاغ موضوع اختلاف به همه ی داورها می باشد.

در زمانی که چند نفر داریم،داوری به طور دقیق از چه تاریخی شروع می شود؟از تاریخ ابلاغ به آخرین داور و ابتدای شروع داوری،مدت داوری است.حال اگر داوری به صورت تک نفره باشد چگونه است؟از تاریخ ابلاغ به همان داور.اگر داوری چند نفره باشد چه طور؟از تاریخ قبول داوران و ابلاغ موضوع داور به همه ی داوران که ملاک برای شروع آخرین داور است.در حال حاضر؛ابلاغ ها الکترونیکی ارسال می شوند و در آن واحد به هر 3 نفر ابلاغ می شود.

حالا سوال پیش می آید که چرا زمان شروع داوری با اهمیت است و مهم؟پاسخ:تاریخ شروع داوری از 2 منظر بسیار مهم است.1.از نظر ضمانت اجرای عدم رعایت مدت

در این جا مدت گذاشته شده است،و گفته شده که داوری ما 5ماه طول بکشد،یعنی؛مدتش 5ماه است.پروسه صدور رای و ابلاغ رای باید رد همان 5ماه صورت پذیرد،یعنی؛جوری نباشد که داور در آن 5ماه رای  را صادر کند ،زیرا که ابلاغ رای در پروسه ی داوری است.این مورد یک کار مجزا نیست.در همان مهلت باید انجام شود زیرا آن بازه زمانی هم برای صدور رای داوری و هم برای ابلاغ است.

نکته 2:ابلاغ داوری

در اینجا؛یا این که برای ابلاغ خود طرفین روش تایین کرده اند و یا طرفین تایین نکرده اند که طبق قانون آیین دادرسی مدنی داور باید آن رای را به دفتر دادگاه ابلاغ کند و همان دادگاهی که صلاحیت برای رسیدگی دارد،خودش ابلاغ را انجام دهد

معمولا  زمانی که دارید موافقت نامه ی داوری تنظیم می کنید،این مود را نیز تراضی کنید که؛داور به خود طرفین ابلاغ را انجام دهد و در این جا داور بی نیاز می شود از این که به دفتر دادگاه ابلاغ کند؛زیرا این مورد برای جایی هست که؛تراضی وجود نداشته باشد و به دفتر دادگاه می رود.هردوی این اتفاق ها باید در آن بازه زمانی باشد نه بعد از آن.

نکته3:ماده ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ابطال رای

فرض کنید داور رای خود را صادر کرده است؛بهترین رای را صادر کرده است اما آن رای در کشوی میز در خانه اش افتاده است و به طرفین ابلاغ نکرده است و یا حتی برای دادگاه هم ارسال نکرده است.

حال،طرفین باید چه دادخواستی علیه داور مطرح کنند؟آیا می شود او را الزام کرد؟خیر.الزام ندارد.

این رفتار داور به منزله ی این است که؛رای را صادر نکرده است.انگار که بازه زمانی گذشته است و او را ی را صادر نکرده است.این ها از موارد ابطال در رای داور است و دیگر این رای فایده ای ندارد.پس نتیجه:تایین شروع داوری بسیار مهم است و اگر زمان بگذرد انگار داور رای صادر نکرده است.

نکته ی 4:قاعده Mitigation قاعده کاستن،تحلیل،کم کردن

Prejudiced party در اصطلاح یعنی؛شخص زیان دیده باید گام های متعارفی و منطقی را بردارد،یعنی اقدامات متعارفی انجام بدهد که آن ضرر را کاهش دهد.یعنی یک نفر در خیابان با یک نفر دیگر تصادف می کند و آن شخص وسط خیابان می افتد،زنده است،هوشیار است و خسارت آنچنانی هم به او وارد نشده است.حال در اینجا؛اگر آن شخص همچنان وسط خیابان خوابیده باشد و ماشینی دیگر از روی آن رد شود،شخص اول دیگر مسول نخواهد بود و خود این شخص باید کارهای متعارفی انجام می داد.

برای همین است که تایین زمان شروع بسیار با اهمیت است و  فردا روزی اگر داور بخواهد تایین خسارت کند،باید ببیند از چه تاریخی مطالبه شده است.

نکته 5:تاریخ شروع در قرارداد های(BOT  (Build oprate transfer

در این گونه قراردادها،دو زمان بسیار با اهمیت است؛1.زمان انعقاد قرارداد 2.زمان شروع انجام تعهد و برایشان مهم است که بدانند از چه تاریخی خسارت تعیین می شود.

در اینجا،خسارت را از از زمان انعقاد قرارداد تایین می کنند.تاریخ شروع در همه جای قرارداد مهم است،چه در بحث داوری چه در بحث دادگاه ها،که در دادگاه ها از زمان دادن دادخواست شروع می شود.

حال فرض کنید؛داور شروع به رسیدگی کرد و زمان شروع هم مشخص شد،از نظر عملی باید چه کار کرد؟طرف درخواست را داده است،ابلاغ شده است و جلسه  رسیدگی نیز،گذاشته شده است.قبل از اینها،باید یک کار بسیار مهم انجام شود و آن این است که؛قرارنامه داوری تنظیم شود.

قرارنامه داوری به چه معناست؟جاهایی که ما موافقت نامه ی داوری داریم و یا طرفین آمده اند راجع به ریز و درشت داوری توافق کرده اند،این که ؛اابلاغ ها چگونه باشد،رسیدگی چگونه باشد،هزینه ها را چگونه بدهند،کجا رسیدگی انجام شود و درکل یک آیین دادرسی مدنی برای خود نوشته اند.در این موارد؛داور بی نیاز  از این قرارنامه ی داوری است،منتها؛چون غالبا در عمل بیشتر مردم شرط داوری میگذارند نه موافقت نامه ی شرط داوری؛و دچار اختلاف نشویم بهتر است از اول قرارنامه  داوری با یکدیگر تنظیم کنیم و طرفین و داور ها نیز،آن را امضا کنند.این موارد فراموش نشود زیرا که؛قرار است بر طبق این  قرارنامه رسیدگی انجام شود.برای تنظیم قرارنامه،منعی ندارد داور یک نفر باشد یا چند نفر.شما جلسه اول رسیدگی هم،آن قرارنامه را تنظیم کنید و یا جلسه ای مجزا برای قرارنامه بگذارید،حتی می توانید جلسه  رسیدگی را که تایین کردید همان ابتدا حدود نیم ساعت الی چهل دقیقه را اختصاص به بحث داوری دهید.به عنوان مثال؛مرکز داوری اتاق بازرگانی،به این صورت هست که؛در همان جلسه اول که می خواهیم رسیدگی کنیم،فرم قرارنامه داوری وجود دارد و ریز و درشت مطالب را می نویسیم و به امضای طرفین می رسانیم و در کل به امضای همه.

سوال:آیا ممکن است در قرارنامه بیشتر از چیز هایی که گفتیم،بنویسیم؟بله حتما نوشته شود و حصری نیست.این ها باید باشد که بعدا را هنمای شماست.


ادامه دارد.....


 

ارسال نظر

ملیکا شهبازی،کارشناس حقوق
30 آبان 1401