برنامه و آرشیو صوتی ۲۱ قانون انکارناپذیر رهبری

نظر سنجی سلسله مباحث آموزشی صوتی

survey

«سلسله مباحث آموزشی صوتی»

سلسله مباحث آموزشی صوتی "مدیریت و رهبری" توسط آقای محمد فرجی در 3 فصل (17 اصل کار تیمی، صفات بایسته فرد الهام بخش و 21 قانون انکار­ناپذیر رهبری) با هدف ارتقاء فرهنگ کار تیمی و سازمانی و دانش و مهارت­های شخصی و گروهی طبق برنامه مدون از تاریخ 02/01/1399 تا کنون به مخاطبان و همراهان محترم تقدیم شده است و در صورت رضایت و علاقمندی شما به همین منوال نیز تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

از آنجاییکه همراهان گرامی از گروهها و طیف­های مختلف جامعه حقوقی ایران می­باشند، بیان دیدگاهها و نظرات در ادامه مسیر حائز اهمیت می­باشد. لذا از کلیه مخاطبان ارجمند خواهشمند است، با ارائه نظر و دیدگاه خود ما را ارشاد و راهنمایی فرمایند:


دیدگاه: به نظر اینجانب، سلسله مباحث آموزشی صوتی (مدیریت و رهبری):توجه: اگر دیدگاه یا نظر خاص دیگری دارید، با افتخار پذیرای آن خواهیم بود.


# آرشیو:
معرفی (۱) - محمد فرجی
معرفی (۲) - محمد فرجی
قانون یک - درپوش (۱) - محمد فرجی
قانون یک - درپوش (۲) - محمد فرجی
قانون دو - نفوذ (۱) - محمد فرجی
قانون دو - نفوذ (۲) - محمد فرجی
قانون سه - فرآیند (۱) - محمد فرجی
قانون سه - فرآیند (۲) - محمد فرجی
قانون چهار - جهت‌یابی (۱) - محمد فرجی
قانون چهار - جهت‌یابی (۲) - محمد فرجی
قانون پنج - ای. اف. هاتون (۱) - محمد فرجی
قانون پنج - ای. اف. هاتون (۲) - محمد فرجی
قانون شش - اساس استوار (۱) - محمد فرجی
قانون شش - اساس استوار (۲) - محمد فرجی
قانون هفت - احترام (۱) - محمد فرجی
قانون هفت - احترام (۲) - محمد فرجی
قانون هشت - شم‌و‌شهود (۱) - محمد فرجی
قانون هشت - شم‌و‌شهود (۲) - محمد فرجی
قانون ده - ارتباط (۱) - محمد فرجی
قانون ده - ارتباط (۲) - محمد فرجی
قانون یازده - حلقه درونی (۱) - محمد فرجی
قانون یازده - حلقه درونی (۲) - محمد فرجی
قانون دوازده - اختیار دادن (۱) - محمد فرجی
قانون دوازده - اختیار دادن (۲) - محمد فرجی
قانون سیزده - بازآفرینی (۱) - محمد فرجی
قانون سیزده - بازآفرینی (۲) - محمد فرجی
قانون چهارده - پذیرش (۱) - محمد فرجی
قانون چهارده - پذیرش (۲) - محمد فرجی
قانون پانزده - پیروزی (۱) - محمد فرجی
قانون پانزده - پیروزی (۲) - محمد فرجی
قانون شانزده - تحرک (۱) - محمد فرجی
قانون شانزده - تحرک (۲) - محمد فرجی
قانون هفده - اولویت‌ها (۱) - محمد فرجی
قانون هفده - اولویت‌ها (۲) - محمد فرجی
قانون هجده - از خود گذشتگی (۱) - محمد فرجی
قانون هجده - از خود گذشتگی (۲) - محمد فرجی
قانون نوزده - زمان‌بندی - محمد فرجی
قانون بیست - رشد انفجاری - محمد فرجی
قانون بیست - رشد انفجاری - محمد فرجی
قانون بیست و یک - میراث - محمد فرجی
قانون بیست و یک - میراث - محمد فرجی
مرور و جمع‌بندی - میراث - محمد فرجی
مرور و جمع‌بندی - میراث - محمد فرجی